Zpráva

Informace o finančních příspěvcích na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Dne 29. 11. Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Finanční příspěvek se poskytuje za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 (čj. 49334/2019-MZE-16221 ze dne 28. 11. 2019).

Příjem žádostí probíhal od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020. Příjem žádostí byl ukončen.

Na stránkách Ministerstva zemědělství, byla výzva vyhlášena v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního přípsěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.

Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (modulu) pro žadatele zveřejného zde

Pro metodické dotazy žadatelů slouží kontaktní e-mail prispevky-kurovec@mze.cz a pro dotazy k aplikaci slouží e-mail helpdesk@mze.cz. Žadatelům je také k dispozici podpora na telefonu 221 815 031 vždy od úterý do pátku od 8 do 12 hodin.


2. prosince
frame-scrollup