Zpráva

Frýdecko-místecká škola hostila konferenci o biotechnologii v lesnictví

Ve Střední odborné škole Frýdek-Místek se uskutečnila celokrajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Dvoudenní celokrajskou konferenci pod záštitou náměstků Moravskoslezského kraje Věry Palkové a Daniela Havlíka a ve spolupráci s odbory školství, mládeže a sportu a životního prostředí a zemědělství krajského úřadu zorganizovala Střední odborná škola ve Frýdku-Místku ve čtvrtek 9. června, a to na aktuální téma Biotechnologie v lesnictví.

V dopoledním bloku se účastníci konference seznámili s odbornými příspěvky, které se zaměřily na problematiku biotechnologií, lesního hospodářství a myslivosti ve 21. století, jež prezentovali zástupci Klubu ekologické výchovy, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Lesů ČR a zástupci škol.

Odpolední část byla věnována prohlídce prostor odborného výcviku školy, kde žáci oborů Zemědělec – farmář se zaměřením na lesní mechanizaci, Opravář zemědělských strojů – kovářství a Zahradník předvedli své dovednosti. Následně si mohli účastníci v rámci interaktivních workshopů sami vyzkoušet nakládku dřeva pomocí hydraulické ruky, práci s lesní vyvážecí soupravou a motorovou pilou, manipulaci s materiálem pomocí traktorového nakládače, laserové měření geometrie kol traktorů a následně i jízdu s traktorem. Svou zručnost a kreativitu mohli zúčastnění uplatnit při tvorbě suchých vazeb z lesního materiálu a také mohli přičichnout k černému umění kovářskému. Proběhla i exkurze na plantáži vánočních stromků firmy Lesostavby.

V pátek se zúčastnění vydali za doprovodu zástupců Lesů ČR na terénní exkurzi v obci Bílá, která se zaměřila na téma udržitelného hospodaření v lese. Dalším dopoledním bodem programu byla návštěva u řezbáře Františka Janošce ze Starých Hamrů a prohlídka beskydského unikátu, dřevěného kostela severského typu – sv. Bedřicha v Bílé.

Po obědě proběhlo závěrečné vyhodnocení dvoudenní konference, byl zdůrazněn její přínos pro další vzdělávání a odborný růst v oblasti EVVO. Důležitým cílem, který konference bezesporu splnila, bylo navázání osobních kontaktů mezi zástupci škol a neziskových organizací Moravskoslezského kraje. Účastníci konference na závěr obdrželi osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu MŠMT a účastnické listy.

frame-scrollup