Zpráva

Hejtman Moravskoslezského kraje prezentoval ministrovi životního prostředí rozvoj čisté dopravy a koncept budoucího SMART regionu

Kotlíkové dotace, rozvoj ekologicky šetrné dopravy a budování SMART regionu. To byla témata, kterým se v pátek 17. dubna 2015 mimo jiné věnovala pracovní skupina zabývající se zlepšením ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Setkání odborníků i zástupců veřejné správy se účastnil také ministr životního prostředí Richard Brabec. Hejtman Moravskoslezského Miroslav Novák jemu i dalších členům skupiny prezentoval aktuální výsledky opatření, které kraj v oblasti ochrany životního prostředí podniká.

Jedním z klíčových témat byly kotlíkové dotace, které Moravskoslezský kraj vyhlásil v roce 2012 jako první v republice a v jejichž realizaci bude pokračovat. „Od 1. února 2012, kdy v našem kraji odstartovala první kotlíková výzva, bylo na dotace vyčleněno 280 milionů korun - z toho 140 milionů profinancoval kraj, dalších 140 milionů korun investovalo ministerstvo životního prostředí. Kraj je také personálně i odborně připraven na financování další výměny kotlů v rámci nového operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020,“ sdělil hejtman Miroslav Novák.

K tématům setkání patřil i rozvoj čisté mobility - zejména pak doprava využívající pohon CNG (stlačený zemní plyn). "V této oblasti je Moravskoslezský kraj průkopníkem v celé české republice. Kraj provozuje osm automobilů na pohon CNG, v dohledné době plánuje další rozšíření vozového parku o vozidla na alternativní pohon," uvedl hejtman Miroslav Novák.

Připomněl i další významnou součást ekologických opatření, a to systémy kvality, jež jsou uplatňovány v řízení Moravskoslezského kraje a jeho úřadu. Konkrétně jde o systém environmentálního řízení a auditu známý pod zkratkou EMAS. Dodal, že kraj se také účastní místní Agendy 21. Ta má dlouhodobě zvyšovat kvalitu veřejné správy, života obyvatel a zavádět principy udržitelného rozvoje do praxe s cílem zachovat kvalitní životní prostředí i dalším generacím. Při konkrétních krocích a opatřeních jsou přitom zohledňovány specifické místní problémy regionu.

Na pracovním setkání hejtman prezentoval také krajské aktivity v budování tzv. SMART regionu.  Cílem tohoto pilotního projektu je vytvořit ojedinělý model regionu v republice. Jeho základ by měla tvořit spolupráce kraje a města Ostravy za spoluúčasti partnerů z veřejného i soukromého sektoru. Předpokládá i zapojení akademické sféry a nestátních neziskových organizací. Na základě tohoto unikátního svazku by region také mohl snáze dosáhnout na evropské i národní finanční zdroje.

frame-scrollup