Zpráva

Hranečník

Rozvolněný porost stárnoucí kmenoviny borovice lesní s několika desítkami hnízd volavky popelavé.

Katastrální území: Píšť
Výměra: 4,93 ha
Nadmořská výška: 248 – 271 m
Vyhlášeno: 1990

Starý smíšený les s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris) a s příměsí smrku ztepilého (Picea abies), dubu letního (Quercus robur), buku lesního (Fagus sylvatica) a modřínu opadavého (Larix decidua). Keřové patro tvoří převážně bez černý (Sambucus nigra), dále bez červený (Sambucus racemosa) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Nepříliš pestrý bylinný podrost charakterizují pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a ostřice třeslicovitá (Carex brizoides).

Borovice má poměrně dobrý vzrůst. Díky zachování ucelené skupiny o výměře více než 1,5 ha byly vytvořeny podmínky k založení velké a životaschopné kolonie volavek popelavých (Ardea cinerea).

Lokalita je ohrožena potenciálním postupným rozpadem dosavadního hnízdiště prosycháním korun borovic nebo usycháním jednotlivých stromů v důsledku změny chemismu, případně větrným náporem od západu. Z tohoto směru není hnízdiště chráněno, protože musely být odstraněny nevhodně vysazené smrky. Ty podlehly nepříznivým klimatickým podmínkám, čímž následně vznikla velká mezera, která narušila ucelenost komplexu. Všechny lesnické zásahy je nutno podřizovat hlavnímu motivu ochrany – tj. hnízdění volavek.

frame-scrollup