Zpráva

Hukvaldy

Historická obora, založená v 16. století u středověkého hradu, je biotopem silně ohroženého druhu brouka páchníka hnědého Osmoderma barnabita.

Katastrální území: Sklenov
Výměra: 221,45 ha
Nadmořská výška: 312 – 499 m
Vyhlášeno: 2013

Posláním přírodní památky je uchování a posílení stávající populace evropsky významného druhu páchníka hnědého, ochrana staletých bučin (170-250 let) na hradním vrchu a komponované krajiny jedné z nejstarších obor v českých zemích. Při zakládání oborní kompozice byly používány zejména domácí druhy dřevin - duby, buky, lípy, javory, habry a dřeviny zdomácnělé - jírovec maďal.

V osluněných dutinách listnatých stromů, rostoucích v rozvolněných porostech nebo v alejích, nachází útočiště silně ohrožený páchník hnědý Osmoderma barnabita. Tento brouk z čeledi Scarabaeidae je prioritním druhem evropské soustavy Natura 2000. Je to robustní nápadný brouk o velikosti 24 - 30 mm, jehož dospělí samci vydávají charakteristický pach starých vyčiněných kůží, kterým pak voní celá dutina. V trouchu starých dutin žije mnoho dalších bezobratlých, a tak spolu s páchníkem hnědým, tzv. „deštníkovým druhem“, je chráněna řada vzácných živočichů, žijících skrytým a nenápadným způsobem.

Pro ochranu páchníka hnědého je nezbytné zachovat stojící dutinové stromy a jejich torza. Ke zpomalení rozpadu stromů se někdy provádí zastřešení dutin. Aktivní ochranou je výsadba solitér, alejí a skupin stromů, do kterých budou moci populace páchníka hnědého přesídlit ze stromů starých a dožívajících.

Území bylo pro svůj přírodovědný význam, přesahující úroveň Moravskoslezského kraje, zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

frame-scrollup