Zpráva

Informace o možnosti získání dotace pro podniky, řešící problémy se zápachem, nebo emisemi těžkých kovů

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, informuje o možnosti poskytnutí podpory na technologie ke snížení emisí pachových látek a emisí těžkých kovů.

Aktuálně vyhlášená výzva č. 1/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, je zaměřena na realizaci technologií a dílčích změn technologických postupů, vedoucích ke snížení emisí pachových látek a emisí vybraných těžkých kovů, např. olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť, a to zejména u zařízení, jejichž provozovatelé dosud neúspěšně řeší stížnosti svého okolí na obtěžování zápachem a řešení je finančně náročné.

Projektové náměty je možné podávat od 5.2.2016 do 29.4.2016, tyto budou posouzeny MŽP a v případě souhlasného stanoviska bude následně možné od 1.6.2016 do 27.7.2016 žádat o poskytnutí podpory. Při hodnocení projektů (námětů) bude kromě umístění zařízení (provozovny) vzhledem k obytné zástavbě bráno v úvahu také dosavadní množství stížností občanů na obtěžování zápachem.

Bližší informace a potřebné dokumenty naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí.

frame-scrollup