Zpráva

Informace o nebezpečí v okolí objektů Třinecké železárny, Energetika Třinec a Linde Gas

Krajský úřad ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a provozovateli TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., ENERGETIKA TŘINEC, a.s. a Linde Gas a.s. vydal a v těchto dnech distribuuje do schránek leták informující obyvatelstvo o nebezpečí v okolí těchto objektů.

V souladu se zákonem o prevenci závažných havárií je povinností krajského úřadu 1 x za 5 let informovat obyvatelstvo žijící v okolí objektů zařazených do skupiny B o nebezpečí závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie. K chemickým haváriím naštěstí nedochází příliš často, ale přesto, jak se říká „kdo je připraven, není překvapen“.

Informace má poukázat na možná nebezpečí a instruovat, jak se v případě závažné havárie chovat. Současná opatření proti vzniku chemické havárie jsou sledována a vyhodnocována nejen uvedenými průmyslovými podniky, ale i orgány veřejné správy, včetně složek integrovaného záchranného systému, především v rámci pravidelných kontrol a cvičení.

frame-scrollup