Zpráva

Informace o požadavcích krajského úřadu na zpřísnění specifických emisních limitů

Informace o požadavcích krajského úřadu na zpřísnění specifických emisních limitů při vydávání závazných stanovisek a povolení provozu dle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší pro nové stacionární zdroje nebo při změnách stávajících zdrojů.
frame-scrollup