Zpráva

Integrovaná prevence - IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) je komplexní způsob regulace vybraných průmyslových činností za účelem dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku (tj. minimalizace vzniku emisí a snižování zátěže veškerých složek životního prostředí – ovzduší, vody, půdy, apod.). Integrovaná prevence je na evropské úrovni ošetřena směrnicí 2008/1/ES (dříve 96/61/ES), v ČR je upravena zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. Průmyslové činnosti na které se vztahuje proces integrované prevence jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona.

Hlavní principy Integrované prevence:

 • důraz na ochranu životního prostředí jako celku a celkové snižování negativního vlivu na životní prostředí
 • stanovování podmínek provozu zařízení na základě nejlepších dostupných technik
 • přezkumy a úpravy integrovaných povolení s cílem urychlit technickou inovaci zařízení
 • integrace dílčích povolení do jednoho – snižování administrativní zátěže
 • informování a účast veřejnosti na povolovacím procesu

Aktuální informace z oblasti integrované prevence, legislativa a řada dokumentů ke stažení je k dispozici rovněž na Portálu integrované prevence a omezování znečištění a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zařízení MSK

 • tabulka obsahuje aktuální základní údaje o zařízeních, spadajících v rámci Moravskoslezského kraje do režimu integrované prevence,
 • název zařízení ve 2. sloupci tabulky je současně odkazem na informační systém IPPC, kde jsou k dispozici jednotlivá integrovaná povolení a veškeré jejich změny,
 • ve 3. sloupci tabulky jsou k dispozici úplná znění integrovaných povolení se zapracováním vydaných změn do souhrnného dokumentu.
Provozovatel zařízení
IČO
Název zařízení a integrované povolení včetně změn Úplné znění Kategorie prům. činností Obec Poznámky
AFEED CZ, a.s. 
26876761
Montovaná výrobna krmných směsí AFEED CZ - Montovaná výrobna krmných směsí (formát pdf, velikost 76 kB) 6.4.b) Opava  
AGRIS spol. s r.o.
14800331
Asanační podnik Mankovice AGRIS - Asanační podnik Mankovice (formát pdf, velikost 139 kB) 6.5. Mankovice  
AL INVEST Břidličná, a.s. 
27376184
Tavírny hliníku a Zušlechťovny folií AL INVEST - Tavírny hliníku a Zušlechťovny fólií (formát pdf, velikost 269 kB) 2.5.b), 6.7. Břidličná  
Aludyne Czech s.r.o.
05708451
Aludyne Czech – Výroba hliníkových odlitků Aludyne Czech - Výroba hliníkových odlitků (formát pdf, velikost 183 kB) 2.5. b) Ostrava  
ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
47672781
Pozinkovna, mořírna tažírny, mořící vany pozinkovny AM Tubular Karviná - Pozinkovna, mořírna... (formát pdf, velikost 122 kB) 2.3.c), 2.6 Karviná  
ASOMPO, a.s.
25872826
Skládka S-OO3 Životice u Nového Jičína ASOMPO - Skládka S-003 Životice u NJ (formát pdf, velikost 332 kB) 5.4. Životice u Nového Jičína  
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
49356089
Nápravná opatření - Laguny Ostramo AVE CZ - Nápravná opatření – Laguny Ostramo (formát pdf, velikost 223 kB) 5.1. Ostrava  
AVELI ECO s.r.o. 
25832000
Řízená skládka odpadů TKO Dvorce - Rejchartice AVELI ECO - Řízená skládka TKO Dvorce - Rejchartice (formát pdf, velikost 158 kB) 5.4. Dvorce  
AWT Rekultivace a.s. 
47676175
Skládka S-NO a Dekontaminační středisko AWT Rekultivace - Skládka S-NO a dekontaminační středisko (formát pdf, velikost 194 kB) 5.1., 5.4. Ostrava  
AWT ROSCO a.s.
47473070
Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady AWT - Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (formát pdf, velikost 122 kB) 5.1. Bohumín  
Bekaert Bohumín s.r.o. 
64613828
Bekaert Bohumín – pozinkovací linky Bekaert Bohumín - pozinkovací linky (formát pdf, velikost 267 kB) 2.3.c) Bohumín  
Beskyd spol. s r.o.
42868394
Slévárna tvárné a šedé litiny Beskyd - Slévárna tvárné a šedé litiny (formát pdf, velikost 86 kB) 2.4. Frýdlant nad Ostravicí  
BEST, spol. s r.o.
46580743
Odchov drůběže Kravaře BEST - odchov drůběže Kravaře (formát pdf, velikost 200 kB) 6.6. a) Kravaře  
BEST, spol. s r.o.
46580743
Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou BEST - Rozmnož. chov drůbeže v Miloticích nad Opavou (formát pdf, velikost 206 kB) 6.6.a) Milotice nad Opavou  
BM servis a.s.
47672315
Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav BM servis - Řízená skládka odpadů... (formát pdf, velikost 147 kB) 5.4. Bohumín  
BOCHEMIE a.s.
27654087
Zařízení na výrobu anorganických chemických látek, biocidů a prostředků na ochranu rostlin BOCHEMIE - Zaříz. na výrobu anorg. chem. látek, biocidů... (formát pdf, velikost 154 kB) 4.2.d) e), 4.4. Bohumín  
BONATRANS GROUP a.s.
27438678
Kovárna náprav a válcovna kol, obručí a kotoučů BONATRANS - Kovárna náprav a válcovna kol... (formát pdf, velikost 449 kB) 2.3.a) b) Bohumín  
BorsodChem MCHZ, s.r.o.
26019388
Zařízení na výrobu speciálních chemikálií BorsodChem - Zařízení na výrobu speciálních chemikálií (formát pdf, velikost 106 kB) 4.1. a) d) Ostrava  
BorsodChem MCHZ, s.r.o.
26019388
Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií BorsodChem - Zařízení na výrobu velkoobjem. chemikálií (formát pdf, velikost 166 kB) 4.1. b), d); 4.2. a), b) Ostrava  
BRANO a.s.
45193363
BRANO, a.s. - Hradec nad Moravicí BRANO - Hradec nad Moravicí (formát pdf, velikost 380 kB) 2.4., 2.6. Branka u Opavy  
Brembo Czech s.r.o.
28599888
Výroba hliníkových dílů a sestav výrobků pro automobilový průmysl Brembo Czech s.r.o. Brembo - Výroba hliníkových dílů a sestav (formát pdf, velikost 219 kB) 2.5. b), 2.6. Ostrava  
BROSE CZ spol. s r.o.
61465704
LAKOVNA 1, LAKOVNA 2 Brose CZ - Lakovna I, Lakovna II (formát pdf, velikost 133 kB) 2.6. Kopřivnice  
CBS - Czech Breeding Services s.r.o.
01383728
Středisko chovu prasat Kujavy CBS - Středisko chovu prasat Kujavy (formát pdf, velikost 114 kB) 6.6.b) Kujavy  
Cromodora Wheels s.r.o.
27779017
Zařízení na výrobu litých hliníkových kol CROMODORA - Zařízení na výrobu litých hliníkových kol (formát pdf, velikost 333 kB) 2.5. b) Mošnov  
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
27804721
Teplárna Vítkovice ČEZ Energetické služby - Teplárna Vítkovice (formát pdf, velikost 161 kB) 1.1. Ostrava  
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
27804721
Ústřední čistírna odpadních vod ČEZ - Ústřední čistírna odpadních vod (formát pdf, velikost 241 kB) 6.11. Ostrava  
Depos Horní Suchá, a.s.
47677287
Skládka odpadů Solecká Depos Horní Suchá - Skládka odpadů Solecká (formát pdf, velikost 202 kB) 5.4., 5.3. b), 6.5. Horní Suchá  
DONGHEE Czech s.r.o.
27793117
Výrobní závod DONGHEE Czech s.r.o. v Českém Těšíně, výroba komponentů pro osobní automobily DONGHEE - Výrobní závod DONGHEE Czech s.r.o... (formát pdf, velikost 160 kB) 2.6. Český Těšín  
DUKOL Ostrava, s.r.o. 
26792893
Zařízení na výrobu formalínu a močovinoformaldehydových lepidel DUKOL Ostrava - Zařízení na výrobu formalínu... (formát pdf, velikost 95 kB) 4.1. b) h) Ostrava  
Dukol PR s.r.o.
27842193
Výroba fenolických pryskyřic Dukol PR - Výroba fenolických pryskyřic (formát pdf, velikost 73 kB) 4.1. h) Ostrava  
Elektrárna Dětmarovice, a. s.
29452279
Elektrárna Dětmarovice, zařízení pro výrobu elektrické energie a tepla Elektrárna Dětmarovice (formát pdf, velikost 264 kB) 1.1. Dětmarovice  
ECOCOAL, s.r.o. 
61946770
Dekontaminační plocha odval Jan Šverma ECOCOAL - Dekont. plocha - odval Jan Šverma (formát pdf, velikost 79 kB) 5.1. Ostrava  
EKO - Chlebičov a.s.
47676591
Zařízení pro nakládání s odpady EKO - Chlebičov EKO Chlebičov - Zařízení pro nakládání s odpady (formát pdf, velikost 226 kB) 5.1., 5.4. Chlebičov  
ELIO Slezsko a.s.
60913860
Centrum pro komplexní nakládání s odpady Holasovice II ELIO Slezsko - Centrum pro komplexní nakládání s odpady Holasovice II (formát pdf, velikost 185 kB) 5.4. Holasovice  
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
47675896
Teplárna E 2 (s novým kotlem K1) ENERGETIKA TŘINEC - Teplárna E2 (formát pdf, velikost 203 kB) 1.1. Třinec  
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
47675896
Teplárna E 3 ENERGETIKA TŘINEC - Teplárna E3 (formát pdf, velikost 288 kB) 1.1. Třinec  
EPS, s.r.o.
26295059
Dekontaminační plocha společnosti EPS, s.r.o. EPS - Dekontaminační plocha (formát pdf, velikost 196 kB) 5.1. Ostrava  
ESET, spol. s r.o.
49975650
Dekontaminační plocha Butovice ESET - Dekontaminační plocha Butovice (formát pdf, velikost 198 kB) 5.1. Studénka  
Farma Hlubočec s.r.o.
28616651
Farma Hlubočec Farma Hlubočec (formát pdf, velikost 91 kB) 6.6.a) Pustá Polom  
FCC Česká republika, s.r.o.
45809712
Zařízení k úpravě, využívání a odstraňování odpadů – biodegradační plocha Sviadnov FCC - biodegradační plocha Sviadnov (formát pdf, velikost 196 kB) 5.1. Sviadnov  
FCC Česká republika, s.r.o.
45809712
Skládka průmyslových odpadů Řepiště FCC - skládka PO Řepiště (formát pdf, velikost 147 kB) 5.4. Řepiště  
FEVE s.r.o.
28617355
Automatické linky galvanického zinkování FEVE - Automatické linky galvan. zink. (formát pdf, velikost 258 kB) 2.6. Ostrava  
Frýdecká skládka, a.s.
47151552
Řízená skládka odpadu Panské Nové Dvory Frýdecká skládka - Řízená skládka Panské Nové Dvory (formát pdf, velikost 325 kB) 5.4. Frýdek-Místek  
GALVAN CZ s.r.o. 
25815571
Galvanovna Oderská GALVAN CZ - Galvanovna Oderská (formát pdf, velikost 110 kB) 2.6. Ostrava  
GalvanKo, s.r.o.
28172221
Galvanovna Kopřivnice-Povrchové úpravy GalvanKo - Galvanovna Kopřivnice (formát pdf, velikost 219 kB) 2.6. Kopřivnice  
GEMEC - UNION a.s.
25916581
Zařízení na výrobu stavebních hmot Bohumín GEMEC - Zařízení na výrobu stavebních hmot Bohumín (formát pdf, velikost 101 kB) 5.1., 5.3. Bohumín  
GEMEC - UNION a.s.
25916581
Zařízení na výrobu stavebních hmot na odvalu Dolu Jan Šverma v Ostravě GEMEC - Zařízení na výrobu staveb. hmot na odvalu Dolu J. Šverma v Ostravě (formát pdf, velikost 93 kB) 5.1., 5.3. Ostrava  
GIFF a.s. 
25843371
Slévárna GIFF - Slévárna (formát pdf, velikost 294 kB) 2.4. Frýdlant nad Ostravicí  
Global Tungsten & Powders spol. s r.o.
27808408
Výroba karbidu wolframu (WC) Global Tungsten - Výroba karbidu wolframu (WC) (formát pdf, velikost 92 kB) 4.2.e) Bruntál  
GNB chem a.s. 
25640283
Výroba aktivních farmaceutických ingrediencí - API GNB chem - Výroba aktivních farmaceutických ingrediencí - API (formát pdf, velikost 89 kB) 4.5. Bruzovice  
GO Steel Frýdek Místek a.s.
04795784
Válcovny plechu FM GO Steel - Válcovny plechu FM (formát pdf, velikost 353 kB) 2.6. Frýdek-Místek  
GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o.
27534596
Výroba střešních panelů čalounění automobilů Grupo Antolin - Výroba střešních panelů čalounění aut (formát pdf, velikost 98 kB) 4.1.h) Ostrava  
HP-Pelzer s.r.o.
40524604
Výroba komponentů interiérového vybavení v HP Pelzer, odštěpný závod Ostrava HP Pelzer - Výroba komponentů interiérového vybavení, odšť. závod Ostrava (formát pdf, velikost 157 kB) 4.1.h) Ostrava  
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
27773035
Výrobní závod společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Hyundai Motor - Výrobní závod společnosti HMMC (formát pdf, velikost 451 kB) 1.1., 2.6., 6.7. Nošovice  
Hyundai Transys Czech, s.r.o.
27786161
Vypěňovací linka výplní autosedaček Hyundai Transys - vypěňovací linka výplní autosedaček (formát pdf, velikost 218 kB) 4.1.h) Nošovice  
INGEA recyklace, s.r.o.
28593634
INGEA recyklace, s.r.o., Závod pro zpracování BRO INGEA recyklace - Závod pro zpracování BRO (formát pdf, velikost 133 kB) 5.3. b) Ostrava  
innogy Gas Storage, s.r.o.
27892077
CA PZP Třanovice innogy Gas Storage - CA PZP Třanovice (formát pdf, velikost 251 kB) 1.1. Třanovice  
Ján Ročkár
60957590
Zařízení pro fyzikálně-chemickou úpravu odpadů – deemulgační stanice Ján Ročkár - Deemulgační stanice (formát pdf, velikost 94 kB) 5.1. Šenov  
JATKA – KURKA s.r.o.
49611461
Jatka Otice JATKA KURKA - Jatka Otice (formát pdf, velikost 73 kB) 6.4.a) Otice  
JSB Match Diabolo a.s.
27825426
Výroba diabolek  (tavení Pb nad 4 t/den) JSB Match Diabolo a.s. – Výroba diabolek (tavení Pb nad 4 t/den) (formát pdf, velikost 94 kB) 2.5.b) Bohumín  
Kofola a.s.
27767680
Závod na výrobu nealkoholických nápojů Kofola - Závod na výrobu nápojů (formát pdf, velikost 93 kB) 6.4.b) Krnov  
KOMTERM, a.s.
26760738
Energetika KOMTERM - Energetika (formát pdf, velikost 106 kB) 1.1. Kopřivnice  
LAKUM - KTL, a.s.
25390538
Kataforézní linka KTL 2 LAKUM KTL - Kataforézní linka KTL 2 (formát pdf, velikost 192 kB) 2.6. Frýdlant nad Ostravicí  
LB Cemix, s.r.o.
27994961
Vápenný program KOTOUČ ŠTRAMBERK LB Cemix - Vápenný program (formát pdf, velikost 187 kB) 3.1. Štramberk  
Lenzing Biocel Paskov a.s.
26420317
Výroba sulfitové buničiny Lenzing Biocel Paskov - Výroba sulfitové buničiny (formát pdf, velikost 145 kB) 1.1., 6.1.a), 5.4. Paskov  
Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.
62362411
Strojírny a Slévárny Liberty Engineering – Strojírny a Slévárny (formát pdf, velikost 261 kB) 2.4., 5.1. Ostrava  
Liberty Ostrava a.s.
45193258
Teplárna Liberty - Teplárna (formát pdf, velikost 193 kB) 1.1. Frýdek-Místek  
Liberty Ostrava a.s.
45193258
Liberty - Závod 16 – Válcovna plochých výrobků Liberty - Závod 16 – Válcovna plochých výrobků (formát pdf, velikost 133 kB) 2.3.a) Ostrava  
Liberty Ostrava a.s.
45193258
Závod 10 - Koksovna Liberty - Závod 10 - Koksovna (formát pdf, velikost 201 kB) 1.3. Ostrava  
Liberty Ostrava a.s.
45193258
Závod 13 - Ocelárna Liberty - Závod 13 - Ocelárna (formát pdf, velikost 150 kB) 2.2. Ostrava  
Liberty Ostrava a.s.
45193258
Závod 14 - Válcovny Liberty - Závod 14 - Válcovny (formát pdf, velikost 119 kB) 2.3.a) c) Ostrava  
Liberty Ostrava a.s. 
45193258
Závod 12 - Vysoké pece Liberty - Závod 12 - Vysoké pece (formát pdf, velikost 178 kB) 2.1., 2.2. Ostrava  
Liberty Tubular Products Ostrava a.s. 
27796051
Závod 15 - Rourovny Liberty - Závod 15 - Rourovny (formát pdf, velikost 119 kB) 2.3.a) Ostrava  
LIKVIDACE ODPADU CZ a.s.
64573877
Provoz vodního hospodářství Kopřivnice LIKVID. ODPADU - Provoz vodního hospodářství Kopřivnice (formát pdf, velikost 169 kB) 5.1. Kopřivnice  
LUKROM, spol. s r.o.
18188281
Výkrm prasat Lesní dvůr LUKROM - výkrm prasat lesní dvůr (formát pdf, velikost 86 kB) 6.6.b) Dolní Tošanovice  
Macco Organiques, s.r.o.
26819210
Výroba chloridů vápenatých, výroba chloridů hořečnatých, multifunkční linka Macco Organiques - Výroba chloridů vápenatých, hořečnatých, multifunkční linka (formát pdf, velikost 104 kB) 4.2.d) Bruntál  
Marius Pedersen a.s.
42194920
Sklad nebezpečných a ostatních odpadů Chlebičov Marius Pedersen - Sklad nebezpečných a ostatních odpadů Chlebičov (formát pdf, velikost 110 kB) - Chlebičov  
Marius Pedersen a.s.
42194920
Soustřeďovací místo odpadů Hlučín Marius Pedersen - Soustřeďovací místo odpadů Hlučín (formát pdf, velikost 601 kB) - Hlučín  
MASSAG, a.s. 
00010367
Povrchové úpravy  MASSAG - Povrchové úpravy (formát pdf, velikost 117 kB) 2.6. Bílovec  
Maxion Wheels Czech s.r.o.
24790834
Slévárna - tavení hliníkové slitiny a výroba litých kol Maxion Wheels - Slévárna – tavení hliníkové slitiny a výroba litých kol (formát pdf, velikost 299 kB) 2.5.b) Ostrava  
Maxion Wheels Czech s.r.o.
24790834
Zařízení pro povrchovou úpravu autokol - Kataforetické lakovací linky Eisenmann a FLW Maxion Wheels - Zaříz. pro povrch. úpravu autokol (formát pdf, velikost 90 kB) 6.7. Ostrava  
Messer Technogas s.r.o.
40764788
Zařízení na výrobu rajského plynu Messer Technogas - Zařízení na výrobu rajského plynu (formát pdf, velikost 202 kB) 4.2.a) Ostrava  
MG Odra Gas, spol. s r.o. 
46577220
Výroba acetylenu MG Odra Gas - Výroba Acetylénu (formát pdf, velikost 80 kB) 4.1.a) Ostrava  
Mlékárna Kunín a.s.
45192294
Mlékárna Martinov Mlékárna Kunín (formát pdf, velikost 91 kB) 6.4.c) Ostrava  
Mondelez CR Biscuit Production s.r.o.
01409948
Závod Mondelez včetně dostavby I. a II. etapy, Opava-Vávrovice Mondelez CR BP - Závod Mondelez Opava-Vávrovice (formát pdf, velikost 540 kB) 6.4.b) Opava  
Moravskoslezské cukrovary, a.s.
46900764
Moravskoslezské cukrovary, a.s., odštěpný závod Opava Moravskoslezské cukrovary - odštěpný závod Opava (formát pdf, velikost 120 kB) 1.1., 3.1.,4.2.a), 6.4.b), Opava  
MS UTILITIES & SERVICES a.s.
29400074
Skládka průmyslových odpadů MSUS - Skládka průmyslových odpadů (formát pdf, velikost 385 kB) 5.1., 5.4. Bohumín  
OKK Koksovny, a.s.
47675829
Koksovna Jan Šverma OKK Koksovny - Koksovna Šverma (formát pdf, velikost 332 kB) 1.3. Ostrava  
OKK Koksovny, a.s.
47675829
Koksovna Svoboda OKK Koksovny - Koksovna Svoboda (formát pdf, velikost 219 kB) 1.3. Ostrava  
OSTROJ a.s.
45193681
Galvanovna OSTROJ - Galvanovna (formát pdf, velikost 224 kB) 2.3. c) Opava  
OZO Ostrava s.r.o.
62300920
Skládka TKO OZO Ostrava - Skládka TKO (formát pdf, velikost 204 kB) 5.4. Ostrava  
PLAKOR CZECH s.r.o.
27566005
PLAKOR CZECH Lakovna plastů PLAKOR - Lakovna plastů (formát pdf, velikost 147 kB) 6.7. Mošnov  
Plzeňský Prazdroj, a.s.
45357366
Pivovar Radegast Plzeňský Prazdroj - Pivovar Radegast (formát pdf, velikost 151 kB) 6.4.b) Nošovice  
REFRASIL, s.r.o. 
48395862
Zařízení na výrobu žáruvzdorných keramických výrobků REFRASIL - Zařízení na výrobu žáruvzdorných keram. výrobků (formát pdf, velikost 454 kB) 3.5. Třinec  
RenoFarma Beskyd, a.s.
04850904
Středisko chovu prasat Kunčičky RenoFarma Beskyd - Středisko chovu prasat Kunčičky (formát pdf, velikost 145 kB) 6.6.b) Baška  
RKL Slévárna, s.r.o.
62301918
Slévárna šedé a tvárné litiny - výroba odlitků RKL Slévárna - Slévárna šedé a tvárné litiny (formát pdf, velikost 258 kB) 2.4. Dolní Benešov  
ROCKWOOL, a.s.
26165261
Zařízení na tavení nerostných materiálů ROCKWOOL - Zařízení na tavení nerostných materiálů (formát pdf, velikost 431 kB) 3.3. Bohumín  
SEEIF Ceramic, a.s.
28307372
Zařízení na výrobu žárovzdorných keramických materiálů SEEIF Ceramic - Zařízení na výrobu žárovzdorných keram. materiálů (formát pdf, velikost 93 kB) 3.5. Ostrava  
Semperflex Optimit s.r.o. 
26425173
Tavení olova Semperflex Optimit - Tavení olova (formát pdf, velikost 117 kB) 2.5.b) Odry  
SCHROM FARMS spol. s r.o. 
62301659
Chov slepic - farma Ostravská, Velké Albrechtice SCHROM FARMS - Chov slepic, farma Velké Albrechtice (formát pdf, velikost 266 kB) 6.6.a) Velké Albrechtice  
SCHROM FARMS spol. s r.o. 
62301659
Odchov masných kuřic Melč SCHROM FARMS - Odchov masných slepic Melč (formát pdf, velikost 198 kB) 6.6.a) Melč  
SCHROM FARMS spol. s r.o.
62301659
Středisko chovu drůbeže SCHROM FARMS Opava – Kylešovice SCHROM FARMS - Středisko chovu drůbeže Opava - Kylešovice (formát pdf, velikost 209 kB) 6.6.a) Opava  
SKLADEKO s.r.o.
45194360
Skládka odpadů Staříč SKLADEKO - Skládka odpadů Staříč (formát pdf, velikost 132 kB) 5.4. Staříč  
Slévárny Třinec, a.s.
25830716
Slévárny Třinec, a.s. Slévárny Třinec a.s. - Slévárny Třinec (formát pdf, velikost 315 kB) 2.4. Třinec  
SMOLO HB s.r.o.
25834061
Areál na úpravu, odstraňování a využívání odpadů – Povrchová skládka TPO a TKO Horní Benešov SMOLO HB - Povrchová skládka TPO a TKO Horní Benešov (formát pdf, velikost 239 kB) 5.1., 5.4. Horní Benešov  
Smurfit Kappa Czech s.r.o. 
25105582
Papírenský stroj č. 2 Smurfit Kappa Czech - Papírenský stroj č.2 (formát pdf, velikost 112 kB) 6.1.b) Žimrovice  
SOMA Markvartovice a.s.
47677902
Centrum pro nakládání s ostatními odpady SOMA Markvartovice SOMA Markvartovice - Centrum pro nakládání s ostatními odpady (formát pdf, velikost 194 kB) 5.4. Markvartovice  
SPV RECYCLING CZ a.s.
06225012
SPV RECYCLING CZ a.s. – zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů v k.ú. Vítkovice SPV RECYCLING CZ a.s. – zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů v k.ú. Vítkovice (formát pdf, velikost 167 kB) 5.3. b) Ostrava  
SUEZ CZ a.s.
25638955
Nakládání s kapalnými odpady – provoz Frýdek Místek SUEZ - Nakládání s kapalnými odpady – provoz FM (formát pdf, velikost 219 kB) 5.1. Frýdek-Místek  
SUEZ CZ a.s.
25638955
Spalovna průmyslových odpadů SUEZ - Spalovna průmyslových odpadů (formát pdf, velikost 209 kB) 5.1. Ostrava  
TALPA – RPF, s.r.o. 
64615391
Skládka S-OO3 a S-NO Dolní Benešov TALPA RPF - Skládka S-OO3 a S-NO Dol. Benešov (formát pdf, velikost 133 kB) 5.4. Dolní Benešov  
TAMEH Czech s.r.o.
28615425
Závod 4 - Energetika TAMEH - Závod 4 - Energetika (formát pdf, velikost 252 kB) 1.1. Ostrava  
TATRA METALURGIE a.s.
03667952
Slévárna železných kovů TATRA METALURGIE - Slévárna železných kovů (formát pdf, velikost 336 kB) 2.4. Kopřivnice  
TATRA TRUCKS a.s.
45193444
Výrobní závod TATRA TATRA - Výrobní závod Tatra (formát pdf, velikost 212 kB) 2.6. Kopřivnice  
Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace
00037494
Skládka TKO Nové Těchanovice TS Vítkov - Skládka TKO Nové Těchanovice (formát pdf, velikost 285 kB) 5.4. Vítkov  
Těšínské jatky, s.r.o.
25822357
Těšínské jatky Těšínské jatky (formát pdf, velikost 471 kB) 6.4.a) Český Těšín  
Teva Czech Industries s.r.o.
26785323
Výroba aktivních farmaceutických substancí Teva Czech Industries - Výroba aktivních farmaceutických substancí (formát pdf, velikost 170 kB) 4.5. Opava  
TOZOS spol. s r.o. 
49610651
Velkovýkrmna prasat Lesní dvůr TOZOS - Velkovýkrmna prasat Lesní dvůr (formát pdf, velikost 125 kB) 6.6.b) c) Dolní Tošanovice  
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
18050646
Válcovna předvalků a hrubých profilů TŽ - Válcovna předvalků a hrubých profilů (formát pdf, velikost 277 kB) 2.3.a) Třinec  
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 
18050646
Vysoké pece TŽ - Vysoké pece (formát pdf, velikost 127 kB) 2.2. Třinec  
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
18050646
Koksochemická výroba TŽ - Koksochemická výroba (formát pdf, velikost 492 kB) 1.3. Třinec  
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
18050646
Elektroocelárna TŽ - Elektroocelárna (formát pdf, velikost 278 kB) 2.2. Třinec  
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
18050646
Kyslíková konvertorová ocelárna (KKO) TŽ - Kyslíková konvertorová ocelárna (formát pdf, velikost 368 kB) 2.2. Třinec  
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
18050646
Válcovna drátů a jemných profilů TŽ - Válcovna drátů a jemných profilů (formát pdf, velikost 323 kB) 2.3.a) Třinec  
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
18050646
Aglomerace TŽ - Aglomerace (formát pdf, velikost 170 kB) 2.1. Třinec  
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
18050646
Mořírna trub – zařízení na povrchovou úpravu kovů TŽ - Mořírna trub (formát pdf, velikost 114 kB) 2.6. Ostrava  
Varroc Lighting Systems, s.r.o.
26914620
Lakovna M1 a Lakovna M3 Varroc - Lakovna M1 a Lakovna M3 (formát pdf, velikost 289 kB) 6.7. Nový Jičín  
Varroc Lighting Systems, s.r.o.
26914620
Lakovna MX , Závod Rychvald Varroc - Lakovna MX , Závod Rychvald (formát pdf, velikost 347 kB) 6.7. Rychvald  
VEJCE CZ s.r.o.
27428559
Farma pro chov slepic Kunín VEJCE CZ - Farma pro chov slepic Kunín (formát pdf, velikost 83 kB) 6.6.a) Kunín  
VEJCE CZ s.r.o.
27428559
Středisko chovu kuřic Vražné VEJCE CZ - Středisko chovu kuřic Vražné (formát pdf, velikost 63 kB) 6.6.a) Vražné  
Veolia Energie ČR, a.s.
45193410
Teplárna ČSA Veolia - Teplárna ČSA (formát pdf, velikost 234 kB) 1.1. Karviná  
Veolia Energie ČR, a.s.
45193410
Teplárna Karviná Veolia - Teplárna Karviná (formát pdf, velikost 164 kB) 1.1. Karviná  
Veolia Energie ČR, a.s.
45193410
Elektrárna Třebovice Veolia - Elektrárna Třebovice (formát pdf, velikost 201 kB) 1.1. Ostrava  
Veolia Energie ČR, a.s.
45193410
Teplárna Přívoz Veolia - Teplárna Přívoz (formát pdf, velikost 160 kB) 1.1. Ostrava  
Veolia Energie ČR, a.s.
45193410
Teplárna Frýdek-Místek Veolia - Teplárna Frýdek - Místek (formát pdf, velikost 126 kB) 1.1. Sviadnov  
Veolia Energie ČR, a.s.
45193410
Teplárna Krnov Veolia - Teplárna Krnov (formát pdf, velikost 123 kB) 1.1. Krnov  
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
27826554
Teplárna Dolu ČSM Veolia Prům. služby - Teplárna dolu ČSM (formát pdf, velikost 125 kB) 1.1. Stonava  
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
62157124
Provoz živočišné výroby v Žilině u Nového Jičína Veterinární univerzita Brno - Provoz živoč. výroby v Žilině u NJ (formát pdf, velikost 108 kB) 6.6.b) Nový Jičín  
VIADRUS a.s.
29400082
Slévárna šedé litiny VIADRUS - Slévárna šedé litiny (formát pdf, velikost 336 kB) 2.4. Bohumín  
VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s. 
26823357
Povrchové úpravy  VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ - Povrchové úpravy (formát pdf, velikost 109 kB) 2.6, 6.7 Ostrava  
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 
25877950
Výroba a zpracování oceli  VÍTKOVICE HEAVY - Výroba a zpracování oceli. (formát pdf, velikost 125 kB) 2.2, 2.4. Ostrava  
VÍTKOVICE STEEL, a.s.
27801454
Válcovny za tepla VÍTKOVICE - Válcovny za tepla (formát pdf, velikost 143 kB) 2.3.a) Ostrava  
VÍTKOVICE STEEL, a.s.
27801454
Ocelárna a ISSM VÍTKOVICE - Ocelárna a ISSM (formát pdf, velikost 95 kB) 2.2. Ostrava  
Vítkovické slévárny, spol. s r.o.
62304992
Slévárna železných kovů  Vítkovické slévárny - Slévárna železných kovů (formát pdf, velikost 506 kB) 2.4. Ostrava  
Vodňanské kuře, s.r.o.
47668598
Drůbeží haly I Velké Albrechtice Vodňanské kuře - Drůbeží haly I... (formát pdf, velikost 142 kB) 6.6.a) Velké Albrechtice  
ZD Bílovec agro a.s.
29289831
Velké Albrechtice č.p. 306 ZD Bílovec - Velké Albrechtice č.p. 306 (formát pdf, velikost 107 kB) 6.6.b) c) Velké Albrechtice  
Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice
00148512
Stáje chovu prasat v Loděnici ZD Hraničář Loděnice - Stáje chovu prasat (formát pdf, velikost 348 kB) 6.6.b) Holasovice  
Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice
47674717
ZP Město Albrechtice, středisko drůbeže ZP Město Albrechtice - středisko drůbeže (formát pdf, velikost 68 kB) 6.6.a) Město Albrechtice  
ZEMPRO Opava, a.s.
47672978
Středisko chovu nosnic Opava – Kateřinky ZEMPRO Opava - Středisko chovu nosnic Kateřinky (formát pdf, velikost 73 kB) 6.6.a) Opava  
ZinkPower Ostrava a.s. 
47676621
Žárová zinkovna ZinkPower Ostrava - Žárová zinkovna (formát pdf, velikost 106 kB) 2.3.c), 2.6. Ostrava  
ŽDB DRÁTOVNA a.s.
29400066
Mořírny, zinkovací a patentozinkovací linky  ŽDB - Mořírny (formát pdf, velikost 183 kB) 2.3. c), 2.6 Bohumín  
ŽDB DRÁTOVNA a.s.
29400066
Patentopomosazovací termodifuzní linka ŽDB - Patentopomosazovací termodifuzní linka (formát pdf, velikost 95 kB) 2.3. c) Bohumín  

Mapový projekt IPPC zařízení

Obsahuje základní informace o zařízeních, spadajících v rámci Moravskoslezského kraje do režimu integrované prevence.

 

Legislativa a kompetence

Platná legislativa na úseku integrované prevence je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí

Kompetence krajského úřadu na úseku integrované prevence:

 1. rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, a na žádost provozovatele mu poskytne předběžnou informaci o úplnosti žádosti před jejím podáním,
 2. provádí přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení s výjimkou integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,
 3. rozhoduje o správních deliktech podle § 37 zákona o integrované prevenci,
 4. vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání integrovaného povolení podle § 42 zákona o integrované prevenci,
 5. hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům,
 6. vydává rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho části podle § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 zákona o integrované prevenci,
 7. je dotčeným správním orgánem v řízení podle tohoto zákona v případě zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu.
frame-scrollup