Zpráva

Kraj i ostravské OKK Koksovny dobrovolnou dohodu dodržely

Dobrovolné dohody s průmyslovými podniky zavazují k aktivitám nad rámec zákona. Je to jedna z cest, jak zmírnit zatížení životního prostředí v regionu. Společnost OKK Koksovny i Moravskoslezský kraj své závazky pro rok 2019 splnily.

„Náš kraj se stále vyrovnává s důsledky jistého nezájmu o stav životního prostředí v minulosti. Dnes už mají lidé a podniky naštěstí jiný přístup i jiné nároky. Také existují prostředky, jak naše životní prostředí lépe chránit. Jedním ze způsobů je i zodpovědný přístup velkých podniků, které negativní dopady své činnosti na životní prostředí snížily s využitím nejmodernějších technologií na minimum. Vážím si toho, že jsou některé podniky ochotné dělat i něco nad rámec povinností, které jim ukládá zákon,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a připomněl, že kraj už má dobrovolnou dohodu podepsánu celkem se sedmi velkými podniky působícími v regionu.

V dobrovolné dohodě se společností OKK Koksovny slíbil Moravskoslezský kraj například zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje. „Silnice II. a III. tříd čistíme v našem regionu mnohem více, než nám ukládá zákon. Díky tomu odstranila Správa silnic Moravskoslezského kraje více než pět tisíc tun nečistot, které by jinak v našich městech a obcích zůstávaly v ovzduší. Ze silnic se odstraňuje prach i částice všech frakcí, což hraje důležitou roli ve zlepšování kvality vzduchu, který všichni dýcháme. Nadlimitní čištění 1019 kilometrů silnic stálo krajskou pokladnu skoro 27 milionů korun,“ vyčíslil hejtman Ivo Vondrák.

Dodal, že kraj také podle dohody finančně podporuje ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol, které jsou v místech s nejvyšší mírou znečištění ovzduší. Dále kraj poskytl 2 miliony korun na monitoring ovzduší v regionu a bude nadále přispívat na výměny starých kotlů za ekologické.

„Moravskoslezský kraj přispívá všem úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci navíc dalších 7 a půl tisíce korun. Ve druhém kole dotací krajská rada schválila téměř 70 milionů korun, z toho už bylo v roce 2019 proplaceno 16,9 milionu. Kraj se také zavázal předfinancovat a administrovat příspěvek 78 obcí na výměnu kotlů,“ řekl hejtman Ivo Vondrák s tím, že krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality. To znamená, že minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům.

Společnost OKK Koksovny se v dobrovolné dohodě zavázala například významně investovat do ekologických a bezpečnostních řešení. „Za velmi důležité považuji preventivní výměnu trysek a čerpadel hydroinjektáže, která zajistila snížení množství plynných i pevných emisí při obsazování komor koksárenské baterie. Kromě této investice ve výši 5,5 milionu korun jsme také za více než 11 milionů korun modernizovali plnicí rameno chemických produktů ke snížení fugitivních emisí benzenu,“ sdělil výkonný ředitel společnosti OKK Koksovny, a.s., Zdeněk Durčák.  

Mezi dalšími splněnými závazky společnosti OKK Koksovny byla také například podpora ozdravných pobytů pro děti, příspěvek na monitoring ovzduší nebo údržba zeleně v areálu podniku.

„Daří se nám měnit image kraje. Uzavírání dobrovolných dohod s velkými podniky pomáhá naplnit naši vizi, abychom brzy překonali image kraje s mimořádně znečištěným ovzduším. Nepůjde to lusknutím prstu, ale když budou společensky odpovědnější podniky i lidé v regionu, máme šanci našeho společného cíle dosáhnout,“ uzavřel hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.


28. května 2020
frame-scrollup