Zpráva

Kraj rozhodl, kdo odstraní vratimovské laguny

Jedním z důležitých cílů, které si vytyčilo vedení Moravskoslezského kraje, byla ekologická likvidace skládky kalů, která ztrpčovala život lidem ve Vratimově a jeho okolí. Díky dotaci od Ministerstva životního prostředí České republiky, která je ve výši 32 milionů korun, mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele sanace bývalého areálu vratimovských papíren. Dnes rada kraje rozhodla, koho tímto úkolem pověří.

Rada rozhodla na základě doporučení hodnotící komise, která se nad hodnocením předložených nabídek sešla celkem čtyřikrát. Podmínky výzvy nejlépe splnilo sdružení společností SUEZ Využití zdrojů a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., které předložilo společnou nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 31,994 mil. Kč bez DPH.

„Jsem rád, že se kauza kolem vratimovských lagun přestala točit v optice „kdo za to může, či nemůže“ a přesunula se do řešení, kdo kaly odstraní a kdy. Letitá zátěž, která znečišťuje ovzduší prachem a obtěžuje i zápachem, zmizí. Těší mě, že se o tento posun zasadilo současné vedení Moravskoslezského kraje,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a vysvětlil, že neúspěšní uchazeči mají dle zákona o veřejných zakázkách možnost vznést do 15 dnů námitky proti výběru dodavatele. Teprve po uplynutí této lhůty nebo po vyřízení námitek bude kraj moci s dodavatelem uzavřít smlouvu o dílo.

„Hodnotící komise se musela pečlivě seznámit se skutečně velkým množstvím podkladů, které uchazeči předložili. To vycházelo z našich přísných požadavků, které mají zajistit, aby byl materiál trvale ekologicky odstraněn. Jsem přesvědčena, že obě zmíněné společnosti, které na našem území dlouhodobě podnikají v oblasti nakládání s odpady, mají vybudované silné a hlavně stabilní zázemí, jsou dobrým předpokladem k tomu, aby vše proběhlo v souladu s legislativou bez negativních dopadů na zdraví obyvatel a životního prostředí“, dodává náměstkyně Jarmila Uvírová.


23. ledna 2018
frame-scrollup