Zpráva

Krajské finále celostátní soutěže Zlatá udice

Ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2019 se v Ostravě a Dolním Benešově za finanční podpory Moravskoslezského kraje uskuteční Krajské finále celostátní soutěže Zlatá udice. Krajské finále celostátní soutěže Zlatá udice je odbornou rybářskou soutěží, které se účastní družstva mládeže tuzemských závodníků z pobočných spolků Českého rybářského svazu, z. s., územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko. Účastníci této rybářské soutěže si ověří své znalosti a dovednosti ve třech náročných disciplínách v oboru rybářství, a to poznávání živočichů a rostlin, rybolovná technika a lov ryb udicí. Po ukončení závodů bude provedena nominace do krajského družstva pro celostátní finále, které proběhne v červnu 2019 v Plané nad Lužnicí. Organizací a zajištěním průběhu rybářské soutěže je pověřen Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko.

frame-scrollup