Zpráva

Krajský úřad MSK má svou Environmentální politiku

Krajský úřad vydal Environmentální politiku v rámci zavádění EMAS – systému řízení úřadu z hlediska ochrany životního prostředí. Jde o veřejný dokument, kterým úřad dává závazně najevo, že při své činnosti dbá na životní prostředí.

"Dovolím si zdůraznit, že jsme prvním krajským úřadem v České  republice, který zpracoval vlastní Enviromentální politiku. Jejím hlavním cílem je přijetí takových opatření, jež budou minimalizovat negativní dopady činnosti úřadu na životní prostředí. Jsme přesvědčeni, že zvolené kroky budou v tomto směru účinné. Neskrýváme také, že završením našeho úsilí by měla být úspěšná certifikace systému EMAS v příštím roce a získání práva používat logo EMAS“,  uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Jaroslav Soural.

„Jde především o snižování spotřeby energie, kancelářského materiálu a pohonných hmot, postupnou obměnu vozového parku za vozidla s nízkými emisemi, širší uplatňování ekologických kritérií při nákupech a zadávání veřejných zakázek nebo zkvalitnění sběru tříděného odpadu“, dodal Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství KÚ MSK.

Environmentální politika

frame-scrollup