Zpráva

Krajští úředníci uklízeli přírodní rezervaci Přemyšov

Už po několikáté se zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zapojili do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Jedná se o dobrovolnickou akci, ke které se může přidat kdokoliv, komu není lhostejná naše příroda. Letos by se mohla překonat celorepubliková hranice sta tisíc účastníků.

Tato úklidová akce se již tradičně pořádá u příležitosti Dne Země. Bezmála třicítka dobrovolníků z krajského úřadu se 6. dubna 2018 pustila do úklidu přírodní rezervace Přemyšov v Ostravě-Polance nad Odrou.

 „Tato nevšední lokalita se za poslední roky začala podobat spíše smetišti.  Pořád neumím pochopit jednání lidí, kterým není stydno sem přijet, vysypat plechovky, staré pneumatiky nebo dokonce stavební odpad, a pak se vrátit domů do domečku s krásně udržovanou zahradou a trávníkem připomínajícím golfové hřiště. Toto chování není nezodpovědné, jak se často říká. Je to prostě a jednoduše ‚prasárna‘. Moravskoslezský kraj dává každoročně ze svého rozpočtu nemalé prostředky na ekologickou výchovu a osvětu. Tato akce, doufám, napomůže postupnému zlepšování této smutné situace a přístupu lidí k nakládání s odpady,“ řekla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová, která se k úklidu v Přemyšově aktivně připojila.

V uplynulých dvou letech se do této akce zapojilo kolem 90 dobrovolníků z moravskoslezského hejtmanství. Sesbírali více než 10 tun odpadků, kterými zaplnili několik velkoobjemových kontejnerů.

 „Neumím a ani nechci chápat, jak jsou lidé schopni se zbavovat nepotřebných věcí. Těší mě, že našim zaměstnancům není lhostejné, jak vypadá jejich okolí, a že jsou ochotní obětovat kousek svého pohodlí pro dobrou věc.  Tato akce je jednou z mnoha aktivit krajského úřadu, které jeho zaměstnanci vykonávají nad rámec svých povinností.  A já si jejich aktivního přístupu velmi vážím,“ řekl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza a dodal, že je to projekt, který nejen podporuje kladný vztah k přírodě, ale taky učí celospolečenské zodpovědnosti.

Celorepublikovou kampaň „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ organizuje Český svaz ochránců přírody a spolek Ukliďme Česko, kterému Moravskoslezský kraj přispěl 10 tisíci korunami na organizační a technické zajištění dobrovolnických aktivit na území Moravskoslezského kraje v průběhu roku 2018.


6. dubna 2018
frame-scrollup