Zpráva

Kunčický bludný balvan

Největší bludný balvan v České republice.

Katastrální území: Kunčice nad Ostravicí
Výměra: 25 m²
Nadmořská výška: 229 m
Vyhlášeno: 1990

Bludné balvany jsou různě velké valouny až bloky exotických, na našem území se nevyskytujících hornin, které k nám byly dopraveny ledovcem při kontinentálním zalednění během středního pleistocénu zhruba v období před 250 až 800 tisíci lety.

Kunčický bludný balvan je tvořen horninou žulového charakteru, která je popisována jako hrubozrnný porfyrický granit. Barva horniny je nažloutle šedorůžová. Struktura je porfyrická, s vyrostlicemi narůžovělých nebo nažloutlých draselných živců, dosahujících velikosti 1 až 2 cm. V základní hrubě zrnité hmotě se dále nachází plagioklas, šedý, nažloutlý drcený křemen a černý biotit v protáhlých shlucích. Dále je přítomen magnetit, apatit, řídce epidot.

frame-scrollup