Zpráva

Kvalitní a poctivé výrobky z regionální produkce chutnají i na krajském úřadě

Vedení kraje dlouhodobě pracuje na zvyšování kvality života a zdraví lidí, kteří žijí na severní Moravě a ve Slezsku. V rámci projektu „Zdravý Moravskoslezský kraj“ také propaguje značku Regionální potravina. Od včerejšího dne se navíc výrobky oceněné Ministerstvem zemědělství objevily v nabídce bufetu krajského úřadu.

„Podpora regionálních výrobků v kraji je jednou z našich priorit. Je poděkováním a motivací pro zemědělce a producenty v našem regionu. Chceme na místní kvalitní produkty upozornit spotřebitele, aby začali zdravé a poctivé potraviny hojněji nakupovat. Naší snahou je také zajistit preferování kvalitních potravin vyrobených přímo na severní Moravě a ve Slezsku v zařízeních společného stravování krajských příspěvkových organizací,“ řekla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová.

V rámci propagace značky „Regionální potravina Moravskoslezského kraje“ kraj vymezil v prostorách bufetu krajského úřadu prostor pro prodej regionálních výrobků. V den zahájení prodeje regionálních potravin byl velký zájem i o ochutnávku sortimentu jednoho z oceněných výrobců.

Značku regionální potravina už osmým rokem uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích.

Šanci zvítězit mají výrobky malých nebo středních podniků, které jsou vyrobené na území Moravskoslezského kraje a mají převažující obsah regionálních surovin.


9. ledna 2018
frame-scrollup