Zpráva

Kynologická akce „CACT ohařů 2018“

Ve dnech 11. a 12. 8. 2018 se na území honitby Bohumín za finanční podpory Moravskoslezského kraje uskuteční Kynologická akce „CACT ohařů 2018“. Zkouškami psů z výkonů se prokazuje způsobilost vykonávat činnosti, které je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti. Úspěšné složení podzimních zkoušek a speciálních zkoušek vodní práce osvědčuje upotřebitelnost loveckého psa k výkonu vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře. Na těchto zkouškách upotřebitelnosti loveckých psů může být nejlepšímu psovi z každého plemene ohařů udělen titul CACT (čekatelství šampionátu práce) a druhému nejlepšímu psovi z plemene ohařů může být udělen titul Res. CACT.

Propozice soutěže.

frame-scrollup