Zpráva

Les Na Rozdílné

Smíšený porost v jihozápadní části lesního komplexu Rakovec východně od Frenštátu pod Radhoštěm.

Katastrální území: Kunčice pod Ondřejníkem
Výměra: 5,55 ha
Nadmořská výška: 462 – 488 m
Vyhlášeno: 2000

Geneticky hodnotný, více než stoletý smíšený lesní porost s volným zápojem, ve kterém převládá smrk ztepilý (Picea abies), hojná je jedle bělokorá (Abies alba), buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní (Quercus robur) a lípa malolistá (Tilia cordata). V bylinném patře se objevuje žebrovice různolistá (Blechnum spicant).

V tomto smíšeném porostu dlouhodobě hnízdí čáp černý (Ciconia nigra) a krkavec velký (Corvus corax).

Území je součástí většího komplexu zralých lesních porostů s hodnotou ekologickou, genetickou a krajinotvornou. Zásahy se omezují na jednotlivý výběr, aby charakter biotopu byl maximálně zachován. Cílem postupné obnovy je dosažení druhově původní skladby.

frame-scrollup