Zpráva

Lesáci a obce si mohou říct o krajské dotace na likvidaci kůrovce a na nakládání s komunálními odpady

Krajští radní vyhlásili dva dotační programy v oblasti životního prostředí na příští rok. O peníze mohou od února žádat vlastníci lesů a také obce a svazky obcí. Lesákům by měly pomoci zbavit se kůrovce, obce a svazky obcí je mohou získat na nakládání s komunálními odpady.

Dotaci z programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 mohou žadatelé využít například na zřízení oplocení lesních porostů a na úklid klestí. Hlavní je ale pomoc vlastníkům lesa při odstraňování následků kůrovcové kalamity, zabraňování dalšímu šíření kůrovce a s obnovou ekosystémů v regionu.

Plošné napadení smrkových porostů v Moravskoslezském kraji kůrovcem vyvolalo potřebu tuto situaci řešit. Proto už před rokem zřídil moravskoslezský hejtman kalamitní štáb. Jedním z výsledků jeho činnosti bylo vyhlášení dotačního programu, kterým chce kraj pomoci při ochraně lesa a při kompenzaci nákladů na řešení kůrovcové kalamity zejména malým vlastníkům lesa, a to v činnostech, které nepodporuje svým dotačním programem stát,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová.

Dodala, že žadatelé budou moci od února o dotace žádat prostřednictvím krajského elektronického portálu. „Krajský rozpočet na příští rok počítá s 10 miliony korun na tento program. Pokud krajští zastupitelé rozpočet schválí, o peníze mohou lesáci žádat až do vyčerpání této alokace. Pak odbor životního prostředí krajského úřadu příjem žádostí zastaví,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Dodala, že krajští radní vyhlásili také dotační program nazvaný Podpora odpadového hospodářství pro rok 2020. Obce a svazky obcí mohou jeho prostřednictvím financovat studii optimalizace obecního systému nakládání s odpady a získat také příspěvek na překládací stanice komunálních odpadů. K dispozici jsou 3 miliony korun.

„Chceme podpořit opatření, která povedou k předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s komunálními odpady. Vše v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 až 2026,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Podrobné informace o vyhlášených dotačních programech jsou k dispozici na webových stránkách kraje. 


3. prosince 2019
frame-scrollup