Zpráva

Lidé se mohou naučit šetřit peněženku i životní prostředí

Na Černé louce v Ostravě tento týden probíhá mezinárodní výstava Infotherma 2018.

Lidé se mohou seznámit s nejnovějšími trendy vytápění, se smysluplným využitím obnovitelných zdrojů a mohou se dozvědět, jak na nákladech na teplo ušetřit. O nový ekologický kotel mohou dokonce požádat přímo na stánku Moravskoslezského kraje.

Slavnostního zahájení jubilejního 25. ročníku mezinárodní výstavy se zúčastnili například europoslanec Evropského parlamentu Evžen Tošenovský, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky Petr Valdman nebo náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová. Ve dnech 22. až 25. ledna mohou návštěvníci mimo jiné navštívit venkovní stan, ve kterém ve spolupráci s Moravskoslezským krajem probíhá kampaň Výzkumného energetického centra VŠB. Jedná se o edukativní show „SMOKEMAN zasahuje“. Lidé se také dozvědí o aktivitách kraje v oblasti ochrany ovzduší  a možnosti získat peníze na ekologický kotel.

„V čerpání kotlíkových dotací je Moravskoslezský kraj nejlepší v republice. Také nás těší, že si lidé mohli o nový kotel zažádat elektronicky. Jen desetina všech formulářů byla podána osobně na přepážce, což vychází z naší snahy být chytrým regionem. Všem je známo, že je náš kraj zatížen vlivy průmyslu na životní prostředí. Podpora ekologického vytápění je jedním z mnoha kroků, které mají situaci zlepšit,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Cílem prezentace na výstavě Infotherma 2018 je změna přístupu lidí ke způsobu spalování tuhých paliv a seznámení s možností získat nový kotel. „Na našem informačním místě jsou k dispozici asistentky, které se zájemci přímo během výstavy žádost o kotlíkovou dotaci vyplní. Těší mě, že už této možnosti několik občanů využilo. Pořád ještě zbývá přes 170 milionů korun, takže může být vyhověno asi 1600 žadatelům. Výzva stále trvá, o nový kotel je možno zažádat až do 31. prosince 2018 i na internetových stránkách Moravskoslezského kraje,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a doplnila, že stánek Moravskoslezského kraje návštěvníci najdou ve 2. patře pavilonu, v části s označením NA2.

Mezinárodní veletrh Infotherma můžete navštívit až do 25. ledna, od 9ti do 18ti hodin.


23. ledna 2018
frame-scrollup