Zpráva

Lidé v kraji budou mít třídění odpadu pohodlnější

Skoro 17 tisíc sad barevných tašek pomůže v Moravskoslezském kraji zlepšit nakládání s odpady. Občané vybraných obcí v regionu dostanou sady na třídění odpadů zdarma. Moravskoslezský kraj nechal tašky vyrobit ve spolupráci se společností EKO-KOM, distribuce už probíhá. Dnes (10. 7.) sady osobně předala náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová spolu se zástupci EKO-KOMu  v Dolní Lutyni.

„Naši občané třídí odpady na velmi dobré úrovni. Je skvělé, že si všichni uvědomujeme potřebu s komunálním odpadem nakládat rozumně. Stále ale máme prostor pro zlepšení. To si slibujeme právě od těchto speciálních tašek na třídění odpadů, které prostřednictvím obcí zdarma rozdáváme přímo do domácností,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová a dodala, že Moravskoslezský kraj tak pokračuje v dlouhodobé podpoře aktivit, které směřují k lepšímu a účinnějšímu třídění složek komunálního odpadu.

V tomto roce tašky rozdělíme do domácností v 16 obcích Moravskoslezského kraje. Například v Doubravě, Nýdku, Stonavě, Těrlicku nebo Albrechticích. Jednou z prvních obdarovaných je obec Dolní Lutyně, tašky si z rukou náměstkyně hejtmana Jarmily Uvírové a zástupců společnosti EKO-KOM převzalo vedení obce. „Lidé si pro tašky na třídění odpadů sami aktivně chodí na obecní úřad. Naší podmínkou pro jejich předání je, aby měli zaplacený poplatek za komunální odpad. Reakce občanů jsou zatím pozitivní. Doufám, že to obci přinese vyšší výtěžnost tříděného odpadu, což má příznivý dopad i na obecní rozpočet," řekl starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek.

Společnost EKO-KOM, a.s., která zajišťuje plnění povinností vyplývající ze zákona o obalech, s Moravskoslezským krajem spolupracuje dlouhodobě. „Naše společnost realizuje každoročně řadu aktivit motivujících občany k lepšímu třídění odpadu. Mezi ně patří i distribuce barevných tašek na třídění. V rámci společného projektu jsme přistoupili k tomu, že náklady na jejich pořízení byly rovným dílem rozděleny mezi naši společnost a kraj. Tímto krokem ještě více zjednodušíme a přiblížíme třídění odpadů občanům v kraji. Každoročně se zvyšující výtěžnost vytříděných složek odpadů jednoznačně ukazuje, že tyto aktivity dávají smysl,“ řekla ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM, a.s., Martina Filipová.

Sada na třídění odpadů se skládá ze tří barevných potištěných tašek, které lze vzájemně spojit díky suchému zipu. Jejich barvy odpovídají barvám kontejnerů - žluté tašky jsou určeny na plasty, modré na papír a zelené na sklo. Aby bylo třídění ještě jednoduší, jsou všechny tašky opatřeny i popisem jednotlivých odpadů, které do nich patří. Tašky jsou vyrobeny z velmi odolného omyvatelného materiálu, který zaručí jejich dlouhou životnost.

 „Zákaz skládkování směsných komunálních odpadů se blíží, je nutné se naučit z odpadu dostat skutečně vše, co se dá dále recyklovat. Zde přece nejde jen o to splnit, co nám nařídí zákon. Chceme šetřit přírodní zdroje a být zodpovědní k životnímu prostředí. Proto Moravskoslezský kraj každoročně vynakládá nemalé peníze na osvětu v oblasti třídění odpadů a rozhodně chceme v nastaveném trendu vytrvat. Skutečnost, že se jako kraj v rámci třídění obalových odpadů pohybujeme nad republikovým průměrem, dokazuje, že jdeme správným směrem. Ale stále se máme kam posouvat,“ uzavřela náměstkyně hejtmana za Moravskoslezský kraj Jarmila Uvírová.


10. července 2018
frame-scrollup