Zpráva

Liptáňský bludný balvan

Bludný balvan na levém břehu Liptaňského potoka.

Katastrální území: Liptaň
Výměra: 25 m²
Nadmořská výška: 350 m
Vyhlášeno: 1966

Největší bludný balvan nalezený na Osoblažsku byl na současné stanoviště přemístěn začátkem šedesátých let 20. století a doplněn dvěma menšími balvany.

Bludné balvany jsou různě velké valouny až bloky exotických hornin, které k nám byly dopraveny ledovcem při kontinentálním zalednění během středního pleistocénu zhruba v období před 250 až 800 tisíci lety.

V případě Liptáňského bludného balvanu se jedná o porfyrický jemnozrnný granit (žulu). S největší pravděpodobností je to granit dalslandský z masivů jižního Švédska, pozdně orogenní vyvřelina dalslandské fáze asyntského vrásnění z doby před 900 až 1000 mil. let. Barva horniny je hnědě růžová. Struktura je porfyrická, s vyrostlicemi o velikosti 2 až 7 mm, které tvoří šedorůžové a bělavé živce draselné, plagioklas a nahnědle šedý křemen. V základní jemnozrnné hmotě jsou kromě výše uvedených minerálů biotit a magnetit.

frame-scrollup