Zpráva

MESS 2020 - Mezinárodní ekologické studentské sympozium, Český Těšín. „FEEDING THE PLANET“

Jubilejní pátý ročník se konal 17. září 2020 v konferenčním sále Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně. Letošní rok byl zaměřený na téma „Mezinárodní rok zdraví rostlin“. Jedná se o vzdělávací generačně propojenou akci pro žáky, studenty a učitele s cílem podpořit ochranu životního prostředí a zemědělství. Projekt rovněž přispěl k zařazení města Český Těšín do sítě měst, ve kterých se realizuje výzva OSN  ̶  Cíle udržitelného rozvoje, naplnění cíle č. 12 – Odpovědná výroba a spotřeba.

Akce se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, náměstkyně hejtmana životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje a pod záštitou Města Český Těšín a Zemědělského svazu České republiky. Akci podpořily: Klub ekologické výchovy Praha, odbornou podporu poskytly Mendelova univerzita Brno - Agronomická fakulta a Vysoká škola báňská  ̶ Technická univerzita Ostrava - Hornicko-geologická fakulta, Celostátní sítě pro venkov, MAS Pobeskydí, z. s.

Žáci a učitelé se na sympoziu nejen vzdělávali, ale hlavně se aktivně podíleli na programu a samotných prezentacích. Sympozium obsahovalo také vědecké prezentace zástupců vysokých škol a dalších odborníků z podnikatelské sféry.

Ekologické sympozium bylo zároveň obohaceno o soutěžní výstavu výtvarných, fotografických, kreativních děl a posterů, které vytvořily českotěšínské děti od MŠ, přes ZŠ, až po žáky a studenty SŠ, VŠ.

Sympozium je jednou z možností, jak vzdělávat mladou generaci v oblasti ochrany životního prostředí a zemědělství a poukázat na zhoršující se stav vody, vzduchu a půdy v České republice. 

V České republice začíná poptávka po zdravé potravině, poznávání přírody či ekologickému cítění. Hlavním principem je ukázat biologický koloběh: zdravá půda - zdravé rostliny - zdravá zvířata - zdravé potraviny - zdraví lidé - zdravá krajina. Člověk ovlivňuje produkci chemických látek, zasahuje do biogeochemických cyklů, které mají vliv na kvalitu vzduchu, vody, půdy. Zdravé rostliny pomáhají udržovat zdravé životní prostředí, lesy a biodiverzitu, překonávat klimatické změny. Mimo jiné podporují boj proti hladomorům, bídě a podvýživě.


13.10.2020
frame-scrollup