Zpráva

Mezinárodní ekologické studentské sympozium, Český Těšín, 2019

MESS 2019 – čtvrtý ročník Mezinárodního ekologického studentského sympozia pořádala i letos 25. června 2019 Albrechtova střední škola v Českém Těšíně. Jedná se o vzdělávací generačně propojenou akci pro žáky, studenty, učitele českotěšínských a dalších škol v Moravskoslezském kraji, středních škol, ale také základních a mateřských škol, a spřátelených škol z Polska a Slovenska s cílem podpořit zemědělské vzdělávání mladé generace.

Akce se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., a také pod záštitou náměstkyně životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové.

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2019 za „Mezinárodní rok periodické tabulky chemických prvků“ (International Year of the Periodic Table of Chemical Elements), což bylo i tématem letošního setkání a shodovalo se tak s 150. výročím průlomu ruského vědce Dmitrije Ivanoviče Mendelejeva. Dosah chemických věd je široký a má zásadní význam pro zemědělství, výživu obyvatel, zdravý a kvalitní život.

Celé sympozium bylo věnováno Cíli udržitelného rozvoje SDG 3 – Zdravý a kvalitní život.

Žáci a učitelé se na sympoziu nejen vzdělávali, ale hlavně se aktivně podíleli na programu a prezentacích. Sympozium bylo proto rozděleno do dvou bloků. V prvním bloku představili své vědecké prezentace odborníci z praxe, následující blok byl věnován žákům a studentům.
Ekologické sympozium bylo obohaceno o soutěžní výstavu výtvarných, fotografických, kreativních děl a posterů, které vytvořily českotěšínské děti všech věkových kategorií.

Sympozium je jednou z možností jak vzdělávat mladou generaci v oblasti zemědělství a poukázat na zhoršující se stav vody, vzduchu a půdy v České republice. 
Hlavním principem je ukázat biologický koloběh: zdravá půda - zdravé rostliny - zdravá zvířata - zdravé potraviny - zdraví lidé - zdravá krajina.


9. července
frame-scrollup