Zpráva

Místo klotových rukávů pracovní rukavice, holínky a pytle na odpad

Už odmalička nám rodiče a učitelé vštěpují úctu k přírodě, ale co naplat, stále to nestačí. Je s podivem, čeho jsou lidé schopni se zbavit jen tak – odhozením do volné přírody, ba dokonce v lokalitě přírodní památky.

Jednou takovou, kde se ojeté pneumatiky snoubily s prázdnými PET lahvemi a rezavějícími konzervami, bylo donedávna i okolí Heřmanického rybníka. Jeho tristní stav neušel pozornosti úředníků krajského úřadu, a tak na čtyřicet dobrovolníků z moravskoslezského hejtmanství u příležitosti Dne Země tento kousek přírody uklidilo. Ruku k dílu přiložili i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a ředitel krajského úřadu.

„Nedokážu ani nechci si představit, že bychom tu nádheru kolem nechali utopit v odpadcích,“ říká náměstek moravskoslezského hejtmana Daniel Havlík. „A nejenže pomůžeme kousku přírody, nabažíme se i překvapivých pohledů do okolní krajiny, které by lecjaký Ostravan v těchto končinách vůbec nečekal,“ dodává.

Území s rozsáhlými porosty rákosin a přilehlými mokřadními loukami je pro svůj mimořádný přírodovědný význam přesahující úroveň Moravskoslezského kraje zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality a stalo se nedílnou součástí ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

„Území je cenné pro výskyt ptačích druhů, jako je např. bukáček malý nebo ledňáček říční, ale i jako rozmnožiště obojživelníků, zejména čolka velkého,“ vyjmenovává předměty ochrany ředitel úřadu Tomáš Kotyza, kterého k přírodě kromě osobního zájmu váže i profesní minulost.

K úklidu významně přispěla i společnost Asental Land. Před samotnou akcí nechala zlikvidovat černou skládku s 50 tunami odpadů, které se v blízkosti rybníka nacházely. Firma Asental Land už v minulosti přijala řadu opatření s cílem tomuto nezákonnému jednání zamezit. Neukáznění občané a zejména podnikatelské subjekty ale bez ohledu na riziko pokut čas od času nacházejí způsob, jak se svého odpadu nelegálně zbavit.

Všichni účastníci akce, kterou si pracovně nazvali „Ukliďme si kousek svého kraje“, přejí potenciálním návštěvníkům Heřmanického rybníka minimálně tolik krásných zážitků, kolik odpadků se podařilo během 15. dubna 2016 z okolí Heřmanického rybníka sesbírat a odvézt. A věří, že pilotní aktivita do příštího roku jaksepatří nakyne.

frame-scrollup