Zpráva

Moravskoslezský kraj je čistější

Také rok 2018 byl v Moravskoslezském kraji ve znamení intenzivní snahy zlepšit životní prostředí pro občany. Kraj splnil slib a odstranil vratimovské kaly, nabídl konkrétní pomoc v boji s kůrovcem, přibyly dobrovolné dohody s podniky, děti jezdí na ozdravné pobyty. V příštím roce budou pokračovat kotlíkové dotace, kraj se také chystá na zákaz skládkování a podporuje projekty, které mají za cíl zlepšit ovzduší v regionu.

„Stav ovzduší je největší bolestí našeho kraje. Bylo by bláhové čekat, že se situace změní lusknutím prstu. Je třeba postupovat systematicky, krok za krokem, promyšleně a trpělivě. V této optice mě těší všechny konkrétní výsledky, které jsou za námi vidět. Je třeba, aby si každý, kdo v našem regionu žije, uvědomoval, že každý sebemenší pozitivní krůček je důležitý. Věřím, že i v roce 2019 navážeme na úspěšné kotlíkové dotace a občané, kterých se to týká, se o ekologičtější kotel přihlásí. Podle odhadů by se ještě mělo vyměnit osm tisíc kotlů. Pokud se to ve spolupráci s občany podaří, opět se o něco lépe společně nadechneme,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že dalším významným posunem ve zlepšování životního prostředí jsou dohody s největšími regionálními znečišťovateli ovzduší. „Už máme podepsáno pět dobrovolných dohod. Ke snižování negativních dopadů na životní prostředí jsme se společně zavázali s Třineckými železárnami, společnostmi BorsodChem MCHZ, Teva Czech Industries, OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná. Věřím, že jednání i s dalšími velkými podniky povedou k dalším podpisům a dalšímu zlepšování situace v kraji,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Vedení kraje považuje za velký úspěch také vyklizení areálu bývalých papíren ve Vratimově. „Ve Vratimově bezprizorně leželo 7410 tun nebezpečného odpadu, ke kterému se nikdo nehlásil. Policie kauzu odložila, a tak jsme vzali situaci do svých rukou. Od státu jsme získali významnou finanční podporu, z krajského rozpočtu jsme vyčlenili 9 milionů a celou sanaci jsme zaštítili,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a dodala, že celkové náklady na odklizení a zpracování materiálu z kalů ve Vratimově se vyšplhaly na více než 41 milionů korun.

„Jako žena a matka si samozřejmě uvědomuji, že je potřeba myslet i na děti. Zvláště v zimních měsících, kdy se ovzduší v regionu zhoršuje, je k nezaplacení vyslat školáky někam do hor za čistým vzduchem. I na toto kraj samozřejmě myslí. Za 13 a půl milionu korun pojedou děti z mateřinek a z prvního stupně základních škol na ozdravné pobyty. Děti zregenerují síly, užijí si přírodu, zlepší si imunitu, a co si budeme povídat, odpočinou si i rodiče,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Další peníze ze svého rozpočtu vyčlenil kraj na boj proti kůrovci. Situace v lesích vygradovala do kalamitního stavu, a tak hejtman kraje Ivo Vondrák v létě ustavil kalamitní štáb. Kraj nabídl vlastníkům lesů pomoc v jednání na národní úrovni, také nabídl prostředky na zpracování kůrovcového dříví a další hospodaření v lesích. Tyto dotace v celkové výši 9 milionů korun tak doplnily podporu, kterou vlastníkům lesů poskytuje stát.

„Za velmi zajímavé a nadějné považuji DNA prachu. Je to unikátní projekt, který řeší Vysoká škola Báňská ve spolupráci se Zdravotním ústavem. DNA prachu nám řekne, zda a jakým procentem se na znečištění ovzduší podílí průmyslové zdroje, přeshraniční přenos z Polska, emise z dopravy či z lokálních topenišť. Zatím se různé identifikace zdrojů lišily a působily poměrně nevěrohodně. Tento projekt ovšem zpracovávají odborníci a jejich výstupy by měly být seriózní,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová s tím, že kraj projekt podpořil individuální dotací 600 tisíc korun.

V oblasti životního prostředí hraje důležitou roli nakládání s odpady. Od roku 2024 bude zakázáno ukládat na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady. „Na tuto okolnost je potřeba se začít připravovat už teď. Nechali jsme si proto vypracovat prováděcí studii k naplňování Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Tato studie přináší doporučení pro obce nebo také navrhuje zefektivnění obecních odpadních systémů. Snížit produkci směsných komunálních odpadů může být pro některé obce oříšek, proto jsme letos vyhlásili dotační titul na financování individuálních studií pro jednotlivé obce,“ uzavřela náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.


8. ledna 2019
frame-scrollup