Zpráva

Moravskoslezský kraj opět podpořil projekty v rámci dotačních programů v oblasti životního prostředí

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání konaném dne 16. 3. 2017 rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci dotačních programů v oblasti životního prostředí.

Bezmála 2 mil. Kč uvolní letos kraj ze svého rozpočtu a podpoří projekty v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje. Schválené finanční prostředky budou využity především na zvýšení environmentálního povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, na podporu činnosti environmentálních nevládních neziskových organizací a podporu projektů v rámci procesu místní Agendy 21.

Na základě vyhlášeného dotačního programu Drobné vodohospodářské akce bude krajem sedmi menším obcím rozděleno přes 18 mil. Kč na projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a vodárenských objektů.

Bližší informace o přidělených dotacích.

frame-scrollup