Zpráva

Moravskoslezský kraj podpořil výstavu „Život na zahradě“ a Krajskou včelařskou výstavu

Moravskoslezský kraj letos, stejně jako v uplynulých letech, finančně podpořil částkou 300.000 Kč pořádání mezinárodní krajské výstavy „Život na zahradě 2018“ konané v Ostravě ve dnech 21. až 23. 9. 2018. 

Jednalo se o tradiční prestižní akci, určenou pro širokou veřejnost, která měla rovněž naučný charakter, pozitivně prezentovala problematiku zahrádkářství a zdejší region.

Spolu s výstavou byl pořádán i osmý ročník mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech, do které se zapojily děti ze základních škol Moravskoslezského kraje, děti z Polska a Slovenska.

V rámci této výstavy zároveň proběhl již dvanáctý ročník Krajské včelařské výstavy, jejímž cílem bylo přiblížit veřejnosti obor včelařství, práci včelařů a potřebu tohoto oboru pro naši společnost.

Podpora těchto akcí je bezesporu velkým přínosem a pozitivně přispívá k rozvoji a popularizaci oboru zahrádkářství a včelařství. Pro návštěvníky, kteří si odnesli spoustu poznatků a nápadů, byl připraven bohatý kulturně - vzdělávací program.

frame-scrollup