Zpráva

Moravskoslezský kraj recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevil životnímu prostředí

Loni občané kraje odevzdali k recyklaci 43 960 televizí, 14 858 monitorů a 645 365 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Náš kraj obdržel certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií kolektivního systému ASEKOL, který s krajem spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení již několik let.

Certifikát environmentálního vyúčtování (formát pdf, velikost 274 kB) společnosti ASEKOL ukazuje, že občané našeho kraje v loňském roce vytřídili 43 960 televizí, 14 858 monitorů a 645 365 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 24 646 MWh elektřiny, 1 284 155 litrů ropy, 105 912 m³ vody a 875 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 5 291 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 21 065 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

frame-scrollup