Zpráva

Moravskoslezský kraj rozdělí deset milionů korun na ozdravné pobyty žáků prvního stupně základních škol

Krajští radní schválili vyhlášení dotačního programu Ozdravné pobyty žáků 1. stupně základních škol.

Tento pilotní program pomůže dětem, které se díky němu dostanou minimálně na 12 dní na čerstvý vzduch do hor, lázní a rekreačních středisek. V programu je alokováno na období let 2017 až 2019 deset milionů korun z krajského rozpočtu.

Nový dotační titul rozšiřuje stávající portfolio krajských dotací na ozdravné pobyty: od roku 2013 kraj je kraj vyhlašovatelem dotačního programu pro děti předškolního věku, který využívala města a obce. „Oceňuji výbornou spolupráci s jednotlivými obcemi a městy, které jsou příjemci dotace, organizačně ozdravné pobyty zajišťují a dobrovolně přispívají finančními prostředky z vlastních rozpočtů. Věřím, že ve stejné shodě budeme i při realizaci ozdravných pobytů pro děti prvního stupně základních škol,“ říká Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí.

„Doufám, že i u nově vyhlášeného dotačního programu nebudou obce, města, obvody, městské části nebo soukromí provozovatelé základních škol váhat s podáním žádostí a umožní dětem ozdravný pobyt, který posílí jejich imunitu,“ dodává náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Zahájení příjmu žádostí je naplánováno na 1. 11. 2017, žádat bude možno až do 30. 4. 2018. Poslední ozdravné pobyty pak musí být realizovány nejpozději v dubnu 2019.


3. října 2017
frame-scrollup