Zpráva

Moravskoslezský kraj rozšířil svou vozovou flotilu o nový elektromobil

Moravskoslezský kraj získal do pronájmu nový elektromobil značky Volkswagen e-UP. Umožnila to spolupráce kraje se společností ČEZ v rámci podpory rozvoje elektromobility. Zaměstnanci krajského úřadu mají v této chvíli k dispozici dva elektromobily - nový Volkswagen e-UP a Nissan Leaf, který kraj získal do pronájmu v loňském roce.

Moravskoslezský kraj sází na rozvoj elektromobility s cílem eliminovat zdroje znečištění ovzduší a jít příkladem ostatním municipalitám, podnikatelům i veřejnosti. „Elektromobil produkuje na rozdíl od klasického automobilu nižší emise oxidu uhličitého, má téměř nulovou hlučnost a velmi zajímavé jsou také jeho nízké provozní náklady. Jsem rád, že spolupráce se společností ČEZ v rámci projektu Elektromobilita velmi dobře funguje a kraj může vyzkoušet další, již třetí značku elektromobilu v podmínkách převážně městského ostravského provozu,“ říká Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Dodává, že jde o další z mnoha kroků, které kraj koná, aby snížil své negativní environmentální dopady, k čemuž se zavázal také v rámci každoročně stanovených cílů svého zavedeného systému řízení přívětivého k životnímu prostředí, známého pod zkratkou EMAS.

V současné době se na území kraje nachází celkem 6 veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily (3 v Ostravě, po jedné v Havířově, Klimkovicích a Třinci), na kterých mají majitelé elektromobilů možnost nabít svá auta před další cestou. V plánu je výstavba dalších dobíjecích stanic v Ostravě, Karviné, Kravařích a Opavě. V přípravě jsou také lokality, které by měly v budoucnu umožnit cestování elektromobilem po dálnici D1 směrem na Olomouc a Brno.

Podpora rozvoje elektromobilty je dalším příspěvkem kraje k vytvoření podmínek pro vznik chytrého regionu, založeného mimo jiné na principech udržitelné energetiky a dopravy, který využívá nejmodernější poznatky a technologie přívětivé k životnímu prostředí, jež budou přínosem nejen z ekologického, ale i z ekonomického hlediska.

frame-scrollup