Zpráva

Moravskoslezský kraj se účastnil tradičního setkání Zdravých krajů

Dne 16. února 2016 se již poněkolikáté uskutečnilo Setkání Zdravých krajů, tentokráte v hostitelském Zdravém Kraji Vysočina a Zdravém městě Jihlava. Zástupce Vysočiny a krajů Jihomoravského a Moravskoslezského, stejně jako zástupce Národní sítě Zdravých měst či odborných institucí jako je CENIA ad., uvítal primátor statutárního města Jihlava Rudolf Chloupek.

Jednání bylo věnováno inspiraci a sdílení dobrých praxí ze strany krajů zapojených do aktivit MA21. Diskutována byla témata plánů a projektů pro nejbližší období, možnosti dotačních titulů, fondů či výzev jednotlivých krajů pro obce či neziskové organizace. Zdravé kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Vysočina představily také své akce zaměřené na setkávání zástupců měst, obcí a významných partnerů či způsoby medializace aktivit Zdravého kraje včetně využití sociálních sítí jako je Facebook.

V rámci příkladů dobré praxe z Moravskoslezského kraje představil náměstek hejtmana kraje D. Havlík současné aktivity cílené na rozvoj čisté mobility, úspěšné tendry na provozovatele hromadné dopravy v kraji s využitím autobusů na CNG pohon, rozvíjející se energetický management, a to vše v souladu s budováním SMART regionu Moravskoslezského kraje, který má za cíl zlepšení kvality života a životního prostředí v kraji a podporu zavádění inovativních a inteligentních technologií v oblastech dopravy, energetiky a informačních technologií.

frame-scrollup