Zpráva

Moravskoslezský kraj uzavřel dobrovolnou dohodu se společností BorsodChem MCHZ. Pomůže zlepšit vzduch v regionu

Moravskoslezský kraj v pondělí 14. května 2018 uzavřel se společností BorsodChem MCHZ, s.r.o. dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. Podepsali ji hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a jednatel společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. Přemysl Antecký.

Po Třineckých železárnách jde už o druhou společnost, která se s Moravskoslezským krajem dohodla a zavázala se k aktivitám, jež podnikne nad rámec zákonných požadavků, a povedou k menšímu zatížení životního prostředí v regionu.

„Intenzivně pracujeme na naplnění vize, že překonáme image kraje s mimořádně znečištěným vzduchem. Uzavírání dobrovolných dohod s významnými průmyslovými podniky je jedna z možností, které k tomu pomohou. Je důležité nejen dodržovat zákonné limity, ale dělat i něco navíc nad rámec legislativy,“ míní hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že Moravskoslezský kraj v dobrovolné dohodě například slíbil zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje. „Finančně podpoříme ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol. Z krajského rozpočtu přispějeme na výměnu starých kotlů za ekologické, podělíme se o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší a zafinancujeme další aktivity vedoucí k tomu, abychom u nás dýchali čistější vzduch,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák.

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. se v dobrovolné dohodě kromě jiného zavázala každý rok investovat minimálně 20 procent všech investičních prostředků společnosti do ekologických a bezpečných řešení a zajišťovat údržbu zeleně a komunikací v areálu podniku včetně výsadby nové zeleně minimálně za 2 miliony korun.

„Uvědomujeme si obecně dopad průmyslové činnosti na kvalitu ovzduší a vliv na životní podmínky obyvatel. Proto se snažíme v co největší míře využívat nejlepší dostupné technologie v ekologizaci provozů, a zároveň pomáhat i jinými způsoby k jejich trvalému zlepšování,“ uvedl jednatel společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. Přemysl Antecký.

„V současné době jednáme s dalšími významnými průmyslovými podniky v regionu o možnostech uzavření dobrovolných dohod. Závazky těchto provozovatelů se budou lišit v závislosti na umístění jejich provozů, charakteru jejich činnosti i na finančních možnostech,“ dodala náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.


14. května 2018
frame-scrollup