Zpráva

Moravskoslezský kraj uzavřel dobrovolnou dohodu se společností ROCKWOOL

Moravskoslezský kraj ve čtvrtek 10. ledna 2019 uzavřel s akciovou společností ROCKWOOL dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. Podepsali ji hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, manažer výrobního závodu Paweł Pomykała a obchodní manažer Peter Kriško.

Po Třineckých železárnách, společnostech BorsodChem MCHZ, TEVA, OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná jde o další podnik, který se s Moravskoslezským krajem dohodl a zavázal k aktivitám, jež podnikne nad rámec zákonných požadavků a které povedou k menšímu zatížení životního prostředí v regionu.

„Intenzivně pracujeme na naplnění vize, že překonáme image kraje s mimořádně znečištěným vzduchem. Uzavírání dobrovolných dohod s významnými průmyslovými podniky je jedna z možností, které k tomu pomohou. Je důležité nejen dodržovat zákonné limity, ale dělat i něco navíc nad rámec legislativy,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj v dobrovolné dohodě například slíbil zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje. Finančně podpoří ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol. Z krajského rozpočtu přispěje na výměnu starých kotlů za ekologické, podělí se o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší a zafinancuje další aktivity vedoucí k tomu, abychom v regionu dýchali čistější vzduch. Podpoří například dobrovolnictví a účast na akcích Den bez auta, Den čistoty, Vyčistíme část našeho kraje a podobně. Sníží také negativní dopady provozu sídla krajského úřadu na životní prostředí.

Společnost ROCKWOOL, a. s. se v dobrovolné dohodě do roku 2020 kromě jiného zavázala snížit negativní vliv kamionové dopravy na životní prostředí v Bohumíně. Suroviny a zboží tu bude vozit o 1800 vozidel ročně méně. Společnost investuje 114 milionů korun do výstavby vlastního recyklačního závodu, který umožní snížit přepravu materiálu a zboží nákladními auty. Nižší intenzita nákladní dopravy výrazně prospěje kvalitě ovzduší a zvýší bezpečnost silničního provozu. Každoročně vynaloží minimálně 420 tisíc korun na úklid vnitropodnikových silnic a zpevněných ploch. Minimálně 840 tisíc korun dá také na péči o trávníky, stromy a izolační zeleň v areálu společnosti.


10. ledna 2019
frame-scrollup