Zpráva

Moravskoslezský kraj uzavřel dobrovolnou dohodu se společností Teva. Pomůže zlepšit vzduch v regionu

Moravskoslezský kraj v úterý 27. listopadu 2018 uzavřel se společností Teva Czech Industries s.r.o. dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. Podepsali ji hejtman Ivo Vondrák a jednatelé společnosti Richard Szrajbr a Jaroslav Chylík.

Po Třineckých železárnách a společnosti BorsodChem MCHZ jde už o třetí firmu, která se s Moravskoslezským krajem dohodla a zavázala se k aktivitám, jež podnikne nad rámec zákonných požadavků, a které povedou k menšímu zatížení životního prostředí v regionu.

„Intenzivně pracujeme na naplnění vize, že překonáme image kraje s mimořádně znečištěným vzduchem. Uzavírání dobrovolných dohod s významnými průmyslovými podniky je jedna z možností, které k tomu pomohou. Je důležité nejen dodržovat zákonné limity, ale dělat i něco navíc nad rámec legislativy,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že Moravskoslezský kraj v dobrovolné dohodě například slíbil zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje. „Finančně podpoříme ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol. Z krajského rozpočtu přispějeme na výměnu starých kotlů za ekologické, podělíme se o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší a zafinancujeme další aktivity vedoucí k tomu, abychom u nás dýchali čistější vzduch,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák.

Společnost Teva Czech Industries s.r.o. se v dobrovolné dohodě kromě jiného zavázala investovat do roku 2020 minimálně 20 milionů korun do ekologických a bezpečnostních řešení. Každoročně také zajistí údržbu zeleně a komunikací v areálu společnosti a novou výsadbu za půl milionu korun a bude nakupovat energii jen z obnovitelných zdrojů.

„Uvědomujeme si dopady naší výrobní činnosti na životní prostřední. Snažíme se je minimalizovat tím, že trvale zlepšujeme technologické procesy, používáme účinná zařízení pro zachycování emisí a omezujeme množství látek vypouštěných do ovzduší. Využíváme vlastní moderní čistírnu odpadních vod a od příštího roku budeme používat k pokrytí našich energetických potřeb pouze zemní plyn, jehož energetický potenciál maximálně využíváme odběrem tepla z odpadních plynů,“ řekl Jaroslav Chylík, jednatel opavské společnosti Teva Czech Industries.

„V současné době jednáme s dalšími významnými průmyslovými podniky v regionu o možnostech uzavření dobrovolných dohod. Závazky těchto provozovatelů se budou lišit v závislosti na umístění jejich provozů, charakteru jejich činnosti i na finančních možnostech,“ dodala náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.


27. listopadu 2018
frame-scrollup