Zpráva

Moravskoslezský kraj uzavřel dobrovolnou dohodu se společnostmi OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná

Moravskoslezský kraj ve čtvrtek 29. listopadu 2018 uzavřel s akciovými společnostmi OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. Podepsali ji hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a předseda představenstva obou společností Petr Otava.

Po Třineckých železárnách, společnostech BorsodChem MCHZ a Teva Czech Industries s.r.o jde o další dva podniky, které se s Moravskoslezským krajem dohodly a zavázaly k aktivitám, jež podniknou nad rámec zákonných požadavků a povedou k menšímu zatížení životního prostředí v regionu.

„Intenzivně pracujeme na naplnění vize, že překonáme image kraje s mimořádně znečištěným vzduchem. Uzavírání dobrovolných dohod s významnými průmyslovými podniky je jedna z možností, které k tomu pomohou. Je důležité nejen dodržovat zákonné limity, ale dělat i něco navíc nad rámec legislativy,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Dodal, že Moravskoslezský kraj v dobrovolné dohodě například slíbil zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje. Finančně podpoří ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol. Z krajského rozpočtu přispěje na výměnu starých kotlů za ekologické, podělí se o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší a zafinancuje další aktivity vedoucí k tomu, abychom v regionu dýchali čistější vzduch.

Společnost OKK Koksovny, a.s. se v dobrovolné dohodě do roku 2020 kromě jiného zavázala k opatřením na minimalizaci nestandardních stavů posílením preventivní údržby a oprav zařízení. Předpokládá, že každoročně na to vynaloží 700 tisíc korun. Každý rok také vloží 100 tisíc korun do fondu města Ostravy na ozdravné pobyty dětí a minimálně 200 tisíc korun půjde na monitoring kvality ovzduší v Ostravě-Přívozu.

Společnost AL INVEST Břidličná, a. s. například zakoupí zametací stroj pro čistění komunikací, aby snížila prašnost v areálu podniku. Uvede do provozu moderní recyklační linku organických rozpouštědel se zachytáváním nasycených par emisí těkavých organických látek. Minimálně za 20 tisíc ročně vysadí v areálu společnosti zeleň. Do konce příštího roku také vypracuje energetickou koncepci, která povede ke snížení energetické náročnosti výrobních a obslužných provozů.


29. listopadu 2018
frame-scrollup