Zpráva

Moravskoslezský kraj v roce 2017 opět podpoří výstavbu vodovodů a kanalizací v menších obcích

Podobně jako v předchozích letech vyhlásil kraj i na rok 2017 dotační program na podporu výstavby a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích s počtem obyvatel do 2000 a do 5000 obyvatel v případě, že projekt řeší likvidaci odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou v lokalitě s počtem obyvatel do 500. Potenciální žadatelé se mohou o dotačním programu více dozvědět na pracovním semináři, který proběhne dne 12. 1. 2017 od 9:00 do 12:00 hodin v budově krajského úřadu v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva kraje.

Bližší informace k dotačnímu programu jsou uvedeny na elektronické úřední desce krajského úřadu v sekci Dotace – Vyhlášené dotační programy. Žádosti o dotace je možno podat od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017.

frame-scrollup