Zpráva

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje

Jednoletý program na podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje je zaměřen na podporu projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství, procesu místní Agendy 21 a zavádění systémů řízení přívětivého k životnímu prostředí (EMAS, ISO 14001).

Bližší informace k dotačnímu programu jsou uvedeny na elektronické úřední desce krajského úřadu v sekci Dotace – Vyhlášené dotační programy. Žádosti o dotace je možno podat od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017.

frame-scrollup