Zpráva

Myslivecká konference 2015

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. dne 24. 11. 2015 již podesáté uspořádal odborný seminář pod názvem „Myslivecká konference“, který je zaměřený na problematiku myslivosti a činnosti s ní související. Od počátku je hlavním cílem myslivecké konference přinášet posluchačům aktuální témata na úseku myslivosti a informace využitelné odbornou mysliveckou veřejností při realizaci výkonu práva myslivosti v praxi a ne jinak je tomu bylo i tento rok. Diskutovanými tématy byly management divoké populace bažanta obecného, vývoj populací nepůvodních druhů živočichů psíka mývalovitého a mývala severního, prostorová aktivita černé a jelení zvěře, povinnosti mysliveckých spolků v souvislosti s novým občanským zákoníkem a myslivecká konference byla uzavřena ukázkou vábení našich nejběžnějších druhů zvěře. Více k jednotlivým tématům je uvedeno ve sborníku referátů.

frame-scrollup