Zpráva

Myslivecká konference 2016

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. dne 22. 11. 2016 již pojedenácté uspořádal odborný seminář pod názvem „Myslivecká konference“.

Obdobně jako u předchozích ročníků bylo jejím hlavním cílem přinést posluchačům aktuální témata na úseku myslivosti a informace využitelné odbornou mysliveckou veřejností při realizaci výkonu práva myslivosti v praxi. Dle toho byl také připraven program letošního ročníku, který neměl ústřední téma, ale jednotlivé příspěvky byly zvoleny průřezově dle vybraných oblastí myslivecké činnosti. Diskutovanými tématy byly záchrana zvěře při senosečích, využití loveckých dravců, veterinární problematika, hybridizace jelena evropského se sikou, finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti. Myslivecká konference byla uzavřena prezentací podmínek k účasti v soutěži „Honitba roku“. Více k jednotlivým tématům je uvedeno ve sborníku referátů.

frame-scrollup