Zpráva

Myslivecká konference 2017

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. a s redakcí časopisu Myslivost dne 21. 11. 2017 již podvanácté uspořádal odborný seminář pod názvem „Myslivecká konference“.

Obdobně jako u předchozích ročníků bylo jejím hlavním cílem přinést posluchačům aktuální témata na úseku myslivosti a informace využitelné odbornou mysliveckou veřejností při realizaci výkonu práva myslivosti v praxi. Dle toho byl také připraven program letošního ročníku, který neměl ústřední téma, ale jednotlivé příspěvky byly zvoleny průřezově dle vybraných oblastí myslivecké činnosti. Na konferenci zazněly přednášky na téma vývoj lovecké palné zbraně, zbraně a legislativa, faktory mortality a podpora populací zajíce polního, prostorová aktivita prasete divokého v souvislosti s africkým morem prasat. Více k jednotlivým tématům je uvedeno ve sborníku referátů (formát pdf, velikost 472 kB).

frame-scrollup