Zpráva

Myslivecká konference 2017

Dne 21. 11. 2017 od 9:00 hod. se v zasedací místnosti zastupitelstva kraje uskuteční XII. ročník Myslivecké konference, kterou pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. a s redakcí časopisu Myslivost. Obdobně jako u předchozích ročníků je jejím hlavním cílem přinést posluchačům aktuální témata na úseku myslivosti a informace využitelné odbornou mysliveckou veřejností při realizaci výkonu práva myslivosti v praxi. Více o programu Myslivecké konference je uvedeno v pozvánce.

frame-scrollup