Zpráva

Myslivecká konference 2018

Moravskoslezským kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o. p. s. a s  redakcí časopisu Myslivost dne 27. 11. 2018 již potřinácté uspořádal odborný seminář pod názvem „Myslivecká konference“. Je už zvykem posledních ročníků, že Myslivecká konference nemá ústřední téma, ale její snahou bylo zejména reagovat na současná témata z jednotlivých oblastí myslivecké činnosti a přinést tak posluchačům aktuální informace využitelné mysliveckou veřejností při realizaci výkonu práva myslivosti v praxi.

Z programu letošního ročníku myslivecké konference zazněly přednášky na téma současné potravní zdroje zvěře v jejím přírodním prostředí, management vlka a medvěda na Slovensku, praxe antiparazitární léčby zvěře, chov tetřevů na lesní správě Wisła. Závěrečná část této konference byla věnována poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Více informací k jednotlivým tématům je uvedeno ve sborníku referátů.

frame-scrollup