Zpráva

Na hospodaření v lesích, včelařství a odpadové hospodářství dá kraj skoro 15 milionů korun

V oblasti životního prostředí podporuje Moravskoslezský kraj také vlastníky lesů a včelaře. Významně přispívá i na odpadové hospodářství. Moravskoslezští zastupitelé schválili skoro 15 milionů korun na dotace do těchto oblastí.

„Nálety kůrovce způsobily v posledním období v lesích neskutečné škody. Bude trvat roky, než se některé oblasti znovu zalesní a vrátí se jim plná síla. V Moravskoslezském kraji už s obnovou lesních ekosystémů vlastníci lesů začali, krajskou dotaci mohou využít například na oplocenky, které budou mladé stromky chránit před zvěří,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a dodala, že krajské peníze vlastníci lesů využijí i na úklid klestu po nutném kácení postižených stromů. Téměř 10 miliony korun kraj podpoří 89 žádostí o dotaci. Podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji tak využije 44 fyzických osob, 36 obcí, 8 právnických osob a jedna církevní organizace.

„Přes dva miliony korun půjde z krajského rozpočtu včelařům. V našem kraji klesl po letošní zimě počet včelstev o 35 procent, což je nejhorší výsledek v republice. Tento velký úhyn zapříčinila zejména nemoc varroáza, takže krajskou podporu letos směřujeme hlavně na boj proti této nemoci způsobené roztočem,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová a vysvětlila, že včelaři peníze využijí na nákup nových úlů, likvidaci úlů starších patnácti let a tepelné ošetřování včelstev proti varroáze. Krajské dotace mohou být využity i na zpracování včelího vosku a na vzdělávání ve včelařství.

Krajské zastupitelstvo také schválilo dotace na pořízení studie optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady. Mezi 18 žadatelů zastupitelé rozdělili 2,7 milionu korun. Kromě studií mohou být tyto prostředky využity i na zřizování překládacích stanic komunálních odpadů.


9. září 2020
frame-scrollup