Zpráva

Na ozdravné pobyty budou moci díky Moravskoslezskému kraji vyjet další děti

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje budou moci další děti vyjet za čistějším ovzduším. Krajští radní v úterý 6. února 2018 schválili žádosti prvních pěti zájemců o dotace na ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol na léta 2017 až 2019. Rozhodovat o nich budou ještě krajští zastupitelé.

Cílem dotačního programu, který Moravskoslezský kraj vyhlásil koncem minulého roku, je podpořit účast žáků, navštěvujících školy v oblastech s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší, na ozdravných pobytech. Aby na čistém vzduchu zregenerovali síly, posílili svou imunitu a předcházeli tak onemocnění dýchacích cest.

„Pro tento dotační program je z krajského rozpočtu vyčleněno 10 milionů korun. O dotace mohou žádat školy, města a obce, které ozdravné pobyty organizačně zajišťují. Podmínkou je, aby se pobyty uskutečnily během topné sezony, tedy v období s nejvyšší pravděpodobností vzniku smogových epizod, a trvaly nejméně 12 dnů. Program byl vyhlášen na dvě topná období, o dotaci mohou zájemci žádat ještě do konce dubna,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová. Míní, že nabídky kraje školy, popřípadě města a obce využijí. „Každý den bez smogu je pro dětský organismus maximálně přínosný. Pobyt na horách si tak budou moci užít i děti z rodin s napnutým finančním rozpočtem,“ dodala náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Tento dotační titul rozšiřuje stávající portfolio krajských dotací na ozdravné pobyty: od roku 2013 kraj je kraj vyhlašovatelem dotačního programu pro děti předškolního věku, který využívala města a obce. V současné době končí dotační program vyhlášený v roce 2016 s alokací 3,5 milionů korun pro období topných sezón 2016/2017 a 2017/2018.

„Oceňuji výbornou spolupráci s jednotlivými obcemi a městy, které jsou příjemci dotace, organizačně ozdravné pobyty zajišťují a dobrovolně přispívají finančními prostředky z vlastních rozpočtů. Věřím, že ve stejné shodě budeme i při realizaci ozdravných pobytů pro děti prvního stupně základních škol,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Podrobnější informace k dotačnímu programu jsou dostupné na webových stránkách Moravskoslezského kraje.


6. února 2018
frame-scrollup