Zpráva

Náhrady za škody způsobené kormoránem velkým

Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnost zákon č. 197/2017, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.

Dle této novely bude stát v následujících třech letech opět vyplácet náhrady za škody, které na rybách způsobí kormoráni.

Náhrada škody způsobená kormoránem velkým na rybách od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 se hradí do výše 100 % prokazatelně způsobené škody a od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 do výše 80 % prokazatelně způsobené škody, a to za podmínek, v rozsahu a způsobem, které jsou stanoveny zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Kontaktní osoby:

frame-scrollup