Zpráva

Natura 2000 - Děhylovský potok, Štěpán

Snímek popisuje přírodní bohatství a krásu dvou evropsky významných lokalit v Moravskoslezském kraji – Děhylovského potoka a Štěpánu. Nahlíží do místního světa vodních společenstev a ukazuje život rostlin a živočichů v těchto lokalitách.

frame-scrollup