Zpráva

Natura 2000 - Přírodní park Moravice

Snímek má za cíl přiblížit divákovi zajímavou přírodní partii, která se nachází v těsné blízkosti Moravskoslezských Beskyd. Podhorská krajina tohoto parku poskytuje útočiště mnoha vzácným druhům rostlin a živočichů. Svým zajímavým reliéfem, geologickou minulostí a archeologickými nálezy je ideální destinací pro plánování rodinných výletu.

frame-scrollup