Zpráva

Obce získaly ocenění za třídění odpadu

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně prestižní ocenění „O keramickou popelnici“. Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělovány ceny „O keramické sluchátko“ a „Elektrooskar“. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích České republiky.

Ocenění obcím předali 30. května 2019 na ceremoniálu v Novém Jičíně zástupci Moravskoslezského kraje a společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.

„Lidé v našem kraji nakládají s odpadky rok od roku lépe. V roce 2004 vytřídil každý občan ze směsného komunálního odpadu 19,2 kg využitelných složek. V roce 2018 to bylo již 49 kg. Všem, kteří aktivně přistupují k ochraně životního prostředí i touto formou, patří velké poděkování,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

O KERAMICKOU POPELNICI

První místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel obsadil Bohumín, následovaný Třincem a Opavou. V kategorii obcí od 2 500 do 15 000 obyvatel patří první příčka obci Trojanovice, druhé místo obsadilo město Jablunkov a třetí skončily Kozlovice. Nejlepší mezi malými obcemi do 2 500 obyvatel jsou obce Morávka, druhé skončily Hukvaldy, třetí obec Milíkov.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě.

Vyhlášena byla také kategorie Skokan roku, ve které letos uspělo 5 obcí a měst z 5 okresů v kraji. Absolutním vítězem této speciální kategorie je obec Roudno. Mezi oceněnými jsou i obce Ludgeřovice a Soběšovice, město Odry a statutární město Karviná. Ocenění získaly obce a města za výrazné zlepšení odpadového hospodářství.

„Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za rok 2018 přesně 21,9 kg vytříděného papíru, 14,5 kg plastů, téměř 12,4 kg skla, zhruba čtvrt kilogramu nápojových kartonů a 19,8 kg kovů. V součtu je to tedy 49 kilogramů vytříděného odpadu na občana kraje. Ocenění má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ řekla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a dodala, že spolu s věcnou cenou získali ti nejlepší i finanční odměnu z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V rámci dlouhodobé spolupráce s Moravskoslezským krajem podporuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM rozvoj třídění odpadu v regionu. A to díky projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky. „V letošním roce bylo v rámci tohoto projektu zdarma poskytnuto městům a obcím Moravskoslezského kraje zatím 137 nových barevných kontejnerů na tříděný odpad. Aktuálně mají občané kraje k dispozici více než 30 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na třídění odpadu,“ sdělila ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM Martina Filipová.

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici:

Obce do 2 500 obyvatel

Obce od 2 500 do 15 000 obyvatel

Obce nad 15 000 obyvatel

1. Obec Morávka

1. Obec Trojanovice

1. Město Bohumín

2. Obec Hukvaldy

2. Město Jablunkov

2. Statutární město Třinec

3. Obec Milíkov

3. Obec Kozlovice

3. Statutární město Opava

4. Obec Metylovice

4. Obec Baška

4. Město Krnov

5. Obec Raškovice

5. Obec Těrlicko

5. Statutární město Ostrava

O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO

Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu „O keramické sluchátko“, v kategorii do 2 tisíc obyvatel, obhájila obec Tvrdkov. V kategorii nad 2 tisíce obyvatel dominovala mezi nejlepšími obec Těrlicko a občané Frýdlantu nad Ostravicí obhájili své vítězství již popáté, v kategorii obcí s rozšířenou působností.

Soutěž pořádá nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. „Lidé v našem kraji věnují třídění nepotřebného elektra stále větší pozornost, což se odráží také na celkových výsledcích - vždyť za rok 2018 se vytřídilo v Moravskoslezském kraji více než 1 900 tun. Moravskoslezský kraj se tak řadí na úžasné 4. místo v mezikrajském srovnání ASEKOLu“, uvedl regionální manažer ASEKOLu Zdeněk Kovařík.

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2018 (drobné elektrospotřebiče, pc a tv):

Kategorie

Obec / město

Vytříděné elektrospotřebiče

Obce do 2 000 obyvatel

Tvrdkov

8,6 kg / 1 obyv.

Obce nad 2 000 obyvatel

Těrlicko

8,55 kg / 1 obyv.

Obce s rozšířenou působností

Frýdlant nad Ostravicí

3,2 kg / 1 obyv.

ELEKTROOSKAR

V soutěži o sošku „Elektrooskara“ se hodnotí sběr domácích objemných elektrospotřebičů (lednice, pračky, sporáky), včetně drobných domácích přístrojů a nástrojů. Kolektivní systém ELEKTROWIN, který soutěž vyhlašuje, v roce 2018 vysbíral v Moravskoslezském kraji 3 804 tun elektra na 1 279 sběrných místech, se kterými v kraji spolupracuje.

V rámci obcí do 5 tisíc obyvatel zvítězila obec Stará Ves nad Ondřejnicí s celkovým sběrem 20,3 tuny elektrozařízení, do 20 tisíc obyvatel zvítězilo město Frýdlant nad Ostravicí a nad 20 tisíc obyvatel cenu získalo město Nový Jičín, které vytřídilo 4,9 kg elektra na jednoho obyvatele. Všichni byli odměněni šekem na 20 tisíc korun.

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR 2018 (objemné elektrospotřebiče, elektrické nástroje):

Kategorie

Obec / město

Obce do 5 000 obyvatel

Stará Ves nad Ondřejnicí

Města do 20 000 obyvatel

Frýdlant nad Ostravicí

Města nad 20 000 obyvatel

Nový Jičín

„Množství separovaného elektroodpadu každoročně stoupá, přesto stále končí nezanedbatelná část tam, kde by neměla. Dlouhodobě se proto snažíme informovat obyvatele kraje o tom, kam se starým elektrem, aby nekončilo bez užitku ve směsném komunálním odpadu. Je důležité připomenout, že všechny sebrané spotřebiče jsou recyklovány, takže každý, kdo se připojí, přispívá k ochraně životního prostředí“, uzavřela náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová.


30. května 2019
frame-scrollup