Zpráva

Oblík u Dívčího Hradu

Paleontologická lokalita karbonu s nálezem tzv. uhelného vápence s fosilizovanými pozůstatky ramenonožců, hlavonožců, mlžů a trilobitů.

Katastrální území: Dívčí Hrad
Výměra: 858 m²
Nadmořská výška: 310 – 318 m
Vyhlášeno: 1966

Při geologickém mapování, prováděném počátkem šedesátých let, byly zdejší geologické poměry ověřovány kopanou rýhou o délce 53 metry, z níž dnes zůstal viditelný zhruba desetimetrový úsek s výchozy hornin na ploše zhruba 2 × 0,5 metru.

Vápence vytvářejí čočkovité polohy o mocnosti do půl metru a délce až několika desítek metrů v převážně pelitickém vývoji kulmské flyšové sedimentace. Jsou to tzv. olistolity – velké bloky příbřežních vápenců, které se odlomily a sesuvem sklouzly do hlubších částí bazénu. Tam sedimentoval převážně jílovitý materiál, který tyto kry obklopil.

Vápence jsou tmavě šedé, místy jílovité, protkávané sítí bílých kalcitických žilek.

Makrofosílie jsou hojné ve vápencích, v menší míře také v okolních břidlicích. Ve vápencích výrazně převládají články lilijic a úlomky korálů. Identifikováni byli též hlavonožci (zejména z čeledi Goniatitidae) a ramenonožci (r. Gigantoproductus), dále foraminifery, mechovky a gastropodi. Z korálů se podařilo určit druhy Dibunophyllum, Heterophyllia sp., Lithostrotion cf. proliferum aj.

frame-scrollup